Generelle indstillinger

Under virksomhedsindstillingerne (øverst højre hjørne) finder du de generelle indstillinger for din Rackbeat aftale.

Numre

Her kan du angive, hvad det næste nummer i rækken skal være for henholdsvis indkøb og salg.

I rubrikkerne indtaster du det nummer, du ønsker, skal fremgå på den næste ordre/faktura/modtagelse/tilbud.

Du kan også vælge at lade feltet stå tomt, hvis dine indkøb, tilbud, ordrer, modtagelser og/eller fakturaer ikke skal følge en eksisterende nummerorden. I så fald vil Rackbeat automatisk generere et unikt nummer.

Information

Indtast din virksomheds stamoplysninger, herunder; 

  • Navn
  • CVR nummer
  • EAN nummer
  • Vej, Postnummer, By, Land
  • Telefon, e-mailadresse, Hjemmeside

Adresser

Her kan du oprette og gøre brug af forskellige adresser. Det kan for eksempel være de forskellige lokationer, din virksomhed har.

Bank

Angiv din virksomheds bankoplysninger. 

Standarder

Her har du mulighed for at oprette nogle standarder ved oprettelse af henholdsvis varer, kunder og leverandører. Det gør det muligt at have nogle oplysninger defineret på forhånd ved oprettelsen.

Felter

Her kan du oprette brugerdefinerede felter for varer, kunder og leverandører. Disse felter kan oprettes som; tekstfelt, afkrydsningsfelt eller en dropdown menu felt. De brugerdefinerede felter kan tilmed anvendes på layoutet for de respektive skabeloner og kan tilføjes under "Layouts". 

Avanceret

Her har du mulighed for at definere mere avancerede indstillinger, bl.a. lagerprincippet, antallet af decimaler, data visning, indsæt logo, mv.