Delvis modtagelse af en bestilling - og hvordan modtager jeg resten?

Hvis du skal lave en delvis modtagelse af en ordre, men er i tvivl om, hvordan du gør, hjælper vi dig på vej nedenfor.

Arbejdsflowet omkring delvise modtagelser er således:

  1. Når du har oprettet din bestilling som normalt, så skal du oprette en modtagelse på din bestilling. 
  2. Modtagelsen oprettes som normalt ved blot at klikke på modtagelseslinket inde på bestillingen. Alternativt kan du her se, hvordan du opretter en modtagelse ud fra bestillings-oversigten.
  3. Når du skal til at bekræfte modtagelsen, skal du angive, hvad der reelt modtages til dit lager. Hvis du kun modtager noget af din bestilling så skal du angive det her. Dette gælder både hvis du udelader specifikke varer fra din bestilling og/eller hvis du ønsker at modtage færre af den samme vare fra bestillingen. Når du ved hvad der skal modtages til dit lager så skal du enten slette linjerne som du ikke vil modtage, og eller nedjustere mængden du ønsker at modtage. 
  4. Når du har justeret antallet, skal du bekræfte din modtagelse. Hvis modtagelsen som du har bekræftet ikke indeholder alle varerne fra ordren, så vil bestillingen få statussen "Delvist modtaget". 
  5. For at modtage resten af bestillingen skal du navigere tilbage til bestillingen og trykke på modtagelseslinket igen. Herfra vil du kunne se at de resterende linjer svarer til differencen mellem den oprindelige bestilling og alle tidligere modtagelser på bestillingen.
  6. Når du så har justeret de resterende linjer og bekræftet modtagelsen vil du kunne se at ordren har fået statussen "Modtaget", hvilket betyder at Rackbeat opfatter disse varer som trukket ud af lageret og afsendt.

Modtagelse igennem faktura:

Du kan via. en leverandørfaktura automatisk oprette og modtage de varer som der faktureres for. 
Nedenfor ses en linje på leverandørfakturaen hvor der vises 25 stk.

Denne justeres til det antal som jeg har modtaget og skal fakturere for, i dette tilfælde ændrer vi det til 5. 

Når du har justeret og bekræftet at både varer, antal og priser er korrekte, så kan du klikke på den blå knap "Bogfør" hvorefter et pop-up vindue vil komme frem.

Hvis du sætter flueben i "Registrer som modtaget" så vil fakturaen oprette en modtagelse og registrere den som modtaget når du klikker på "Bogfør". 

Den vil registrere en modtagelse for de varelinjer og antal som fremgår af fakturaen.

I dette tilfælde vil bestillingen få en status som hedder "Delvist modtaget" og "Delvist faktureret".

Næste gang du skal lave en sådan delvis modtagelse eller fuld modtagelse, så kan du følge samme proces.