Lagerbrugeren i Rackbeat

Giv dine lagermedarbejdere en ekstra hånd med en Lagerbrugerlicens. Lagerbrugeren indeholder fem simple funktioner - dem gennemgår vi her.

Læs mere om vores Tillægsmoduler på vores hjemmeside.

IMG_7124
Fra Lagerbrugeren har du mulighed for at:

- Modtage leverancer fra dine leverandører

- Afsende ordrer til dine kunder

- Foretage en optælling af produkter

- Oprette lagerflyt

- Oprette mængdejusteringer på dine varer


 

IMG_7125

 

Modtagelser:

Her vil alle modtagelser, der er oprettet i systemet, være synlige. Det er altså først når Indkøbsordren er oprettet og markeret som 'Klar til modtagelse', at den vil være synlig i Lagerbrugeren. 
Fra Lagerbrugeren har du mulighed for at modtage hele eller dele af indkøbsordren. 


Når modtagelsen registreres på Lagerbrugeren vil bestillingens status blive opdateret i systemet til enten 'Modtaget' eller 'Delvist modtaget'.

 

IMG_7126
Forsendelser:

Her vil alle forsendelser, der er oprettet i systemet, være synlige. Det er altså først når salgsordren er oprettet, og der er oprettet en forsendelse ('Opret forsendelse'), at den vil være synlig i Lagerbrugeren. 
Fra Lagerbrugeren har du mulighed for at afsende hele eller dele af ordren. 


Når afsendelsen registreres på Lagerbrugeren vil ordrestatus blive opdateret i systemet til enten 'Afsendt' eller 'Delvist afsendt'.

 

IMG_7127 

 


Optælling:

I optællingsfunktionen kan du ændre i lagerantallet på en specifik vare, på en specifik lokation. 

Systemet vil automatisk vise hvad der er på lager på den valgte lokation.

Antallet kan redigeres enten via +/- funktionen, eller ved at overskrive tallet med det korrekte lagerantal. 

Tryk 'Tilføj'. Herefter kan du fortage yderligere optællinger - for at afslutte optællingen tryk 'Færdig'.
Data overføres herefter til systemet. Optællingerne overføres til fanen 'Optælling' i varerfanen i Rackbeat - her skal de bogføres før ændringerne slår igennem. 

IMG_7128

 

Lagerflyt:

Du kan oprette lagerflyt via Lagerbrugeren. Angiv hvor du rykker varer fra og til, og tilføj de varenumre som flyttes. 

Lagerflyt kan enten oprettes som kladder, som efterfølgende skal godkendes i Rackbeat, eller de kan bogføres direkte, så lagerflyttet automatisk godkendes. Det vælger du i opsætningen af din lagerbruger.

 

IMG_7129

 

 

 

 

Justering:

I justeringsfunktionen kan du justere lagermængder. Her har du mulighed for at tilføje type og årsag, der gør det nemmere at filtrere i det efterfølgende.

Justeringerne kan enten oprettes som kladder, eller de kan bogføres automatisk - det vælger du i forbindelse med opsætningen af lagerbrugen.