Overførsel af din lagerværdi fra Rackbeat til e-conomic - sådan fungerer det

For at sikre, at lagerværdien fra Rackbeat afspejles i dit regnskab, kan Rackbeat lave en automatisk justering af lagerværdien i e-conomic.

Effektivisér dit regnskab ved at automatisere overførslen af lagerværdier fra Rackbeat til e-conomic. Denne guide forklarer, hvordan du sætter det op og sikrer korrekt finansiel rapportering.

Opsætning af Automatisk Lagerværdioverførsel

 1. Tilgå e-conomic Integrationen:

  • Naviger i Rackbeat til Virksomhedsindstillinger > Apps > e-conomic Indstillinger.
 2. Aktivér Daglig Lagerværdiopdatering:

  • Under afsnittet 'Daglig lagerværdi opdatering' kan du aktivere automatisk overførsel af lagerværdien.
 3. Negative værdier:

  • Her skal du vælge om negative værdier skal blive medregnet ved overførsel af lagerværdi til e-conomic.
 4. Automatisk bogføring:

  • Hvis du sætter flueben i denne funktion, så vil alle de lagerreguleringer der overføres til e-conomic automatisk blive bogført fremfor at lande i en kassekladde.
 5. Vælg Overførselsfrekvens:

  • Bestem hvor ofte lagerværdien skal overføres:
   • dagligt kl. 23.59.
   • ugentligt (søndag kl. 23.59).
   • månedligt (den sidste dag i måneden kl. 23.59).
  • Vigtigt: Det anbefales at bogføre posteringerne straks, eller som minimum før næste automatiske regulering for at undgå forskydninger i rapporteringen.
 6. Vælg kassekladde:

  • Du skal vælge en kassekladde som denne postering skal lande i, dette er også relevant selvom du har valgt at den automatisk skal bogføres. 
 7. Vælg varelagerkonto:
  1. Vælg den varelagerkonto i e-conomic, der skal anvendes ved overførelsen af lagerværdien fra Rackbeat til e-conomic.
 8. Vælg modkonto
  1. Vælg den modkonto i e-conomic, der skal anvendes ved overførelsen af vareforbrug fra Rackbeat til e-conomic.

Er du i tvivl om, hvilken konto i din kontoplan du skal bruge her, anbefaler vi, at du rådfører dig hos din bogholder og/eller revisor.

Forståelse af Automatisk Lagerværdiregulering

Den automatiske lagerværdiregulering er baseret på forskellen mellem den aktuelle saldo på kontoen i e-conomic og den aktuelle lagerværdi i Rackbeat. Dette sikrer, at dit regnskab altid afspejler den reelle værdi af lageret.

Logikken bag den automatisk lagerværdiregulering


For at forstå logikken bag den automatisk lagerværdiregulering, vil vi starte med at gennemgå vores ‘kreditor integration’ (Leverandørfakturaer) i Rackbeat.

Selvom det kan virke lidt kontroversielt, anbefaler vi i Rackbeat, at man konterer sit varekøb direkte i driften (og altså ikke på en lagerkonto i Balancen). Årsagen til dette skal findes i momskoder og den efterfølgende rapportering. Det er nemlig sådan, at Rackbeat altid anvender den valgte ‘standard momskode’ på finanskontoen, når en leverandørfaktura overføres til en kassekladde i e-conomic.

Hvis vi tager udgangspunkt i e-conomic termer, så ville det betyde, at hvis du valgte konto 5520 (Varelager) som modkonto til dine leverandørfakturaer, så ville posteringen i e-conomic altid angives uden momskode (og dermed uden momsfradrag) - det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt! 

Derfor anbefaler vi, at du fører varekøbet direkte i driften. Så kan du også anvende de korrekte momskoder afhængigt af leverandørens placering, eksempelvis I25, IV25.

 • Vi anbefaler også, at der oprettes en ny konto til Varekøb i DK uden moms, ex. 1315: “Direkte omkostninger DK u/moms”. Se her, hvordan du opretter en ny konto i e-conomic

Lad os vende tilbage til den automatiske lagerværdiregulering og tage udgangspunkt i et tænkt eksempel, for at illustrere logikken:

Du modtager en faktura på varekøb fra din danske leverandør, eksempelvis Vareleverandør ApS. Fakturaen er på DKK 30.000 inkl. moms.

Fakturaen registreres i Rackbeat og overføres til kassekladden ‘Daglig’ i e-conomic som typen Leverandørfaktura, konteret på 1310 med momskode I25 . 

Hvordan en leverandørfaktura bogføres:

Debet Kredit
1310: 24.000 (varekøb)  
6903: 6.000 (moms)  
  6800: 30.000 (Leverandør)


Din lagerværdi i Rackbeat er nu øget med DKK 24.000, da der kun er foretaget indkøb til lager og ikke er solgt noget i perioden. Når klokken bliver 23.59 vil Rackbeat foretage en automatisk regulering, der ser således ud: 

Debet Kredit
5520: 24.000 (Lager)  
  1330: 24.000 (Regulering)


Dermed vil dit regnskab se, således ud: 

Ved at implementere denne automatiske overførsel, kan du minimere manuel indgriben.

Det anbefales at konsultere med din revisor for at tilpasse indstillingerne til din virksomheds specifikke behov.