Min lagerværdi, som sendes fra Rackbeat til e-conomic, er forkert

Hvis du oplever, at den lagerværdi, der overføres fra Rackbeat til e-conomic, ser forkert ud, så skyldes det ofte, at logikken bag kan skabe forvirring. Neden for forklarer vi logikken og gennemgår, hvad der er vigtigt at være opmærksom på.

I e-conomic oprettes der en regulering på differencen mellem den sidst bogførte lagerværdi og den nuværende lagerværdi (i Rackbeat). Denne regulering oprettes enten dagligt, ugentligt eller månedligt - afhængigt af dine indstillinger for integrationen. Den oprettes i din valgte kassekladde i e-conomic med navnet 'Rackbeat Justering'. 

Tip! Læs vores artikel om, hvordan lagerværdioverførslen fungerer:
Overførsel af din lagerværdi fra Rackbeat til e-conomic - sådan fungerer det


Det er vigtigt, at du altid bogfører din lagerværdiregulering, efter den er overført, så disse reguleringskladder ikke 'hober sig op'. Hvis du overfører lagerværdien dagligt, skal den også bogføres dagligt.

Hvis du af den ene eller anden grund ikke får bogført en kladde og ender med at have flere reguleringskladder liggende i jeres kassekladde, så skal du ikke bogføre dem alle, men kun den nyeste. De 'gamle' reguleringskladder skal slettes.

Undrer du dig over høje beløb?

Undrer du dig over et højt beløb i kassekladden, så kan det skyldes, at flere lagerværdireguleringskladder er blevet bogført samtidig (i stedet for at slette de gamle). Her vil værdierne blive 'lagt sammen' og forårsage en kunstig høj lagerværdi i e-conomic. Den næste reguleringskladde, der overføres fra Rackbeat, vil 'udligne' fejlen, hvilket resulterer i en meget høj modregulering. Den høje modregulering er derfor korrekt, selvom den kan se forkert ud. Når den nyeste af disse høje modreguleringer er bogført, vil værdierne stemme ved efterfølgende overførsler. 

Det høje beløb kan også skyldes, at integrationen er sat op mod en konto i e-conomic, der ikke er korrekt. Her vil justeringen på samme måde forsøge at 'udligne' de to konti, så de har samme værdi. 

Hvorfor bliver det samme beløb overført hver dag?

Hvis du oplever, at den samme lagerværdi overføres hver dag, er det, fordi integrationen er sat op til at overføre lagerværdien dagligt - hvis der ikke er sket salg/indkøb i Rackbeat i perioden, vil systemet stadig overføre differencen mellem den nuværende lagerværdi i e-conomic og den nuværende værdi i Rackbeat - det vil den gøre dagligt. Du skal bogføre den seneste og slette de 'gamle' reguleringskladder.