e-conomic: opdatering af varer/kunder via webhooks

Har du også savnet at kunne opdatere dine kunder og varer i realtid mellem e-conomic og Rackbeat? Dette er nu muligt. Hvordan gennemgår vi her i artiklen.

For at kunne synkronisere i realtid, er der et par skridt i opsætningen vi skal have fikset.

Vi skal have sat et par flueben inde i vores e-conomic integrationsindstillinger i Rackbeat, kopieret en url og oprettet en webhook inde i e-conomic.

Det første vi skal gøre er, at sikre os at vi har 2 faner åbne: én til Rackbeat og én til e-conomic.

Rackbeat

Først skal vi navigere ind i vores integrationsindstillinger for e-conomic. Dette gøres ved at gå til → Rackbeat → Virksomhedsindstillinger → Apps → e-conomic → Indstillinger → Avancerede Indstillinger. 

For at kunne aktivere de to nye webhooks, skal vi være sikre på, at indstillingerne ikke er sat til at synkronisere varer/kunder hver time:Det er vigtigt at vi slår disse to felter fra, ellers kan vi ikke slå de to nye felter til. Hvis dine indstillinger ser ligesådan ud som mine (billede ovenover), så har du nok opdaget, at de to nye felter er umulige at klikke på, så længe de to blå hakker er sat i boksen til at synkronisere hver time. 

Vi fjerner nu de to blå hakker og sørme så, så blev det muligt at sætte flueben ved “Aktivér webhooks”.

Mine indstillinger ser nu således ud:

Dette var første skridt. Lad os hoppe videre til næste skridt.

e-conomic


Nu skal vi have oprettet de to webhooks inde i e-conomic. Dette gøres ved at navigere til e-conomic → Alle indstillinger → Udvidelser → Webhooks. Herinde trykker vi nu på “Nyt webhook”. Der er nu hoppet en lille modal op på skærmen. Den skal udfyldes således for kunder: 

 • Type = Kunde opdateret
 • Navn = Kunde opdateret
 • Sendte data = [OLDNUMBER]&[NEWNUMBER]
 • Content-type = application/x-www-form-urlencoded

Og således for varer: 

 • Type = Vare opdateret
 • Navn = Vare opdateret
 • Sendte data = [OLDNUMBER]&[NEWNUMBER]
 • Content-type = application/x-www-form-urlencoded

sidst, men ikke mindst, så er der også for bogførte faktura:

 • Type = Faktura bogført
 • Navn = Faktura bogført
 • Sendte data = [INVOICENO]
 • Content-type = application/x-www-form-urlencoded

image (5)

Det er vigtigt at notere sig her, at indholdet inde i rubrikken “Sendte data” skal stå præcis som vist på billedet. Dette er fordi det er en lille snippet kode og computeren er nu engang meget rigid i, hvordan den kan aflæse koden. 

Inden vi trykker “Gem” så skal vi have hentet URL’en inde fra Rackbeat. Vi hopper tilbage til Rackbeat.

Rackbeat

Nu skal vi have kopieret URL’en. Denne ligger heldigvis klar til brug inde i vores indstillinger. 

Vi skal derfor bare klikke på “Klik for at kopiere”. Vi kan kun kopiere én ad gangen. 

Når vi har klikket på  “Klik for at kopiere” hopper vi tilbage til e-conomic.

e-conomic

I rubrikken URL indsætter vi nu vores url, som vi har liggende i vores udklipsholder. 

Det er vigtigt at den url fra “Aktivér webhooks - live overførsel af kunder” bliver sat ind i modalen til “Kunde opdateret” og  “Aktivér webhooks - live overførsel af varer” bliver sat ind i modalen til “Vare opdateret”. 

Nu kan vi endelig trykke på “Gem”.

Vi hopper tilbage til Rackbeat igen.

Rackbeat

Det sidste skridt vi skal igennem er at rulle ned i bunden af vores indstillinger og trykke på “Gem indstillinger”.

Bum! Og så er der aktiveret to styks webhooks til realtid opdatering af kunder og varer mellem e-conomic og Rackbeat. 

Vi har også en fin lille video, der tager dig gennem denne process: