Et eller flere av mine produkter er ikke blitt overført fra Rackbeat til nettbutikken min - kan jeg overføre dem manuelt?

Det kan oppstå små feil ved overføringen av produkter mellom systemer. Ofte er det lett å overføre det manglende produktet manuelt - vi viser deg hvordan i denne artikkelen

Hvis et enkelt eller noen få produkter ikke er overført kan det ofte løses ved å lage en simpel oppdatering på produktkortet - det vil sette i gang en overføring av produktet. 

Slik lager du en oppdatering av produktet: 

  1. Åpne produktkortet i Rackbeat.
  2. Her skal du lage en oppdatering i et av feltene - det kan for eksempel være et ekstra punktum i beskrivelsen eller en oppdatering av tallet i et av vekt-/størrelsesfeltene. 
  3. Deretter trykker du på 'Lagre endringer' i bunnen av produktkortet. Det vil gjenaktivere overføringen av produktet.
    1. Du kan godt oppdatere produktet igjen hvis du ønsker å gjøre om endringene - du kan altså gjerne fjerne punktummet igjen eller endre vekten tilbake.
  4. Sjekk i nettbutikken din om produktet er overført. Det kan ta et par minutter. 

Hvis du har flere produkter, som ikke er blitt overført har du mulighet til å importere en fil hvor du oppdaterer flere produkter på én gang i stedet for å oppdatere dem alle sammen manuelt. Les denne artikkelen for å finne ut av hvordan man oppdaterer eksisterende produkter. 

NB! Hvis ingen produkter har blitt overført, kan det virke som at det er et problem med oppsetningen.

Se artikklene under, der vi gjennomgår typiske feil som oppstår. 

Oppsetningsmessige grunner til at produkter ikke overføres: 

WooCommerce: Produktet mitt har ikke blitt opprettet i WooCommerce (jeg har opprettet det i Rackbeat)

Shopify: Produktet mitt er ikke blitt opprettet i Shopify (jeg har opprettet det i Rackbeat)