Proformfaktura

Du kan i utgangspunktet ikke opprette en faktura som proforma i Rackbeat, da det kun er mulighet for å opprette tilbud, ordre og faktura. Disse skabelonene finnes allerede klar i Rackbeat avtalen din. 

Men med hjelp av et lite triks vil det være mulig for deg å opprette en proformfaktura i Rackbeat!

Det forutsetter at du ikke bruker tilbuds- eller ordremalen, da det er en av disse malene du skal endre i. 

For å kunne opprette en proformfaktura skal du inn i tilbuds- eller ordresmalen (i Layouts) og endre navnet "Tilbud" eller "Ordre" til "Proformafaktura" - senere kan denne også konverteres til en Ordre eller Faktura.