Forskjellen på 'Avvist', 'Akseptert' og 'Godkjent' ved bestillinger (innkjøpsordre)

I bestillingsoverblikket har du mulighet til å angi om bestillingen er 'Avvist', 'Akseptert' eller 'Godkjent'

  • 'Avvist' eller 'Akseptert' henviser til om leverandøren har akseptert bestillingen. 
  • 'Godkjent' henviser til hvilken ansatt/bruker i Rackbeat som har godkjent bestillingen. 

Begge deler kan inkluderes i bestillingsoverblikket via tannhjulet i høyre hjørne.