Produktkort

Produktkortet er det du ser når du 'åpner' et produkt. Her finner du en masse funksjoner som relaterer seg til produktet, eksempelvis standardlokasjon, beskrivelse og salgspris. 

Hvis du står i produktoversikten og trukker på et produktnavn vil du bli tatt til produktkortet.

produktkort