Lagerverdi

Lagerverdien er den verdien som er 'bundet' på lageret. Det er altså
kostprisen * antallet av avrer på lager.