Kom godt i gang med Unit Converter

Med Rackbeats Unit Converter får du muligheten til å kjøpe inn varer i én enhet, legge det på lager i en annen og selge det i en tredje - mulighetene er mange! Vi gjennomgår funksjonen i denne artikkelen.

Unit Converteren er gratis - det eneste den krever er at du har en Premium Rackbeatavtale. Den er allerede installert, slik at du er klar til å komme igang!

I denne artikkelen gjennomgår vi hvordan basisfunksjonene fungerer. La oss ta utgangspunkt i et eksempel hvor det handles med rødvin.

 

⬇️ Først må du oprette de enhetene du ønsker å arbeide med. Det gjør du der hvor du normalt oppretter enhetene din ('Varer' > 'Enheter'). I dette tilfellet har vi opprettet en standardenhet (stk), samt de andre enhetene flaskene handles i (palle, kasse og gaveeske). 

 UnitConverter1

 

⬇️ På produktkortet angir du standardenheten - i dette tilfellet er 'stk' standardenheten vår.

UnitConverter2-1

 

⬇️ Deretter kan du legge til og definere de andre enhetene som falsken handles i - dette finner du i fanen som heter 'Enheter' på produktkortet. 

Her kan du legge til og definere de enhetene som du tidligere har opprettet - det gjøres via knappen '+ Opprett ny'. I dette tilfellet tilføyes følgende enheter: 

pall (24 stk.)

kasse (6 stk.)

gaveeske (2 stk.)

UnitConverter3-1

 

⬆️ I matrisen skal du definere: 

  • Antall - her angis hvor mange standardenheter som 'går til' den alternative enheten
  • Salgspris - kan fritt defineres (OBS! Salgspris i Rackbeat må alltid angis ekskl. moms)
  • Kostpris - kan fritt defineres. Denne kostprisen brukes ved innkjøp av varen. Ved salg av varen tas det alltid utgangspunkt i  'den faktiske' kostprisen for standardenheten (som kan ses i produktoversikten).
  • Strekkode - her kan du sette inn strekkode for enheten.  
  • Standard salgsenhet - her kan du velge om enheten skal være standardenheten ved salg. Det er alltid mulig å endre på en spesifikk ordre/faktura, men hvis du setter ✔️ her, vil systemet automatisk foreslå denne enheten ved salg av varen. 
  • Standard innkjøpsenhet - her kan du velge om enheten skal være standardenheten ved innkjøp. Det er alltid mulig å endre på en spesifikk bestilling/faktura, men hvis du setter ✔️ her, vil systemet automatisk foreslå denne enheten ved innkjøp av varen. 

Nå er du klar til å bruke Unit Converteren!

Opprett en bestilling

⬇️ Du opretter innkjøpsbestillingen din som normalt. Når du legger til rødvinen i bestillingen, vil du se at systemet automatisk foreslår at det skal bestilles i 'paller', som vi tidligere har valgt som 'Standard innkjøpsenhet' - du kan alltid endre det på bestillingen. 

UnitConverter8-1

⬆️ I bunnen av bestillingsvinduet kan du se hvor mange rødvin du har 'På lager', 'Til rådighet', 'I ordre' og 'Bestilt' - denne informasjonen tar utgangspunkt i den valgte enheten (i dette tilfellet 'pall'). I dette tilfellet er det altså 3,08 paller på lager (3,08 paller * 24 stk. =74 flasker rødvin på lager).

OBS! På varekontokortet og i produksjonsoversikten vil det alltid bli berregnet i standardenheten - i eksempelet her vil det altså stå 74 stk. 

⬇️ På pdf'ene våre (bestillinger/levering/faktura osv.) er det i utgangspunktet kun den valgte enheten som fermgår. Du har mulighet til å tilføye 'Antall (i standard enhet)' under layouts hvis du ønsker å inkludere dette.

UnitConverter10-1

Opprett en ordre

⬇️ Du opretter orderene dine som normalt. Når du legger til rødvinen i orderen vil du se at systemet automatisk foreslår at det handles i 'gaveesker', som vi tidligere valgte som vår 'Standard salgsenhet' - du kan alltid endre dette på orderen. 

UnitConverter6

⬆️ I bunnen av ordrevinduet kan du se hvor mange rødvin du har 'På lager' og 'Til rådighet'. Denne informasjonen tar utgangspunkt i den valgte enheten (i dette tilfellet 'gaveesker'). I dette tilfellet er det altså 37,00 gaveesker på lager (37 gaveesker * 2 stk = 74 flasker rødvin på lager).

OBS! På varekontokort og i produksjonsoversikten vil det alltid bli beregnet i standardenheten - i eksempelet her vil det altså stå 74 stk. 

På pdf'ene våre (ordre/pakkesedler/faktura osv.) er det i utgangspunktet kun den valgte enheten som fremgår. Du har mulighet til å legge til 'Antall (i standardenhet)' under layouts hvis du ønsker å inkludere dette. 

UnitConverter7-1