Forstå din første faktura fra Rackbeat

Forstå hvorfor den første fakturaen din fra Rackbeat ser litt annerledes ut: det er nemlig en lengre faktureringsperiode ved oppstart.

Har du lagt merke til at den første fakturaen din fra Rackbeat ser annerledes ut enn forventet? Dette skyldes vår faktureringspraksis, som vi vil forklare her.

Faktureringspraksis

Rackbeat oppkrever betaling for den løpende måneden, pluss en ekstra måned ved opprettelse av en ny konto. Dette sikrer et stabilt og korrekt regnings-flow.

Etterfølgende vil det være en oppkreving på månedsbasis.

Eksempel

Hvis den første fakturaen din dekker perioden fra den 28. juli 2022, til og med den 31. august 2022, er dette helt normalt.

Betalingsgebyr

Rackbeat oppkrever et faktureringsgebyr på 75,- NOK på din faktura, dersom du ikke har lagt din konto inn med automatisk kortbetaling.

Hvis du har lyst til å melde deg på automatisk kortbetaling, følg denne guiden: Opprettelse av automatisk betaling

I våre Vilkår/Betingelser for avtalen i Rackbeat beskriver vi følgende: 

"3.8 Hvis betalingen for abonnementet ikke foretages online via betalingskort, vil der blive pålagt et faktureringsgebyr på 50 DKK ekskl. moms."

Avtalenummer

Ved opprettelse av en konto hos Rackbeat får du et unikt kundenummer, som vi kaller et "avtalenummer". Det består av fire sifre (f.eks. 3674) og vises på alle dine fakturaer for å enkelt identifisere avtalen.

Kontakt for spørsmål

Hvis du har noen spørsmål om fakturaen din, kan du kontakte vårt bokholderi direkte på billing@rackbeat.com