Purring fra Rackbeat

Ved mottakelse av en purring fra Rackbeat, sjekk at fakturaen er korrekt og foreta betaling fortest mulig for å unngå flere purringer eller sperring av avtalen. Kontakt billing@rackbeat.com ved spørsmål eller uoverensstemmelser.

Hvis du mottar en purring fra Rackbeat, er det viktig å forstå årsaken og de neste skrittene for å håndtere situasjonen effektivt.

Forståelse av Rackbeats faktureringssyklus

Rackbeat sender purringer etter bestemmelsene i vilkår og betingelsene, som du kan finne her. Ifølge disse betingelsene:

  • Fakturaer anses som leverte når de er sendt til den e-post adressen du har oppgitt
  • Det pålegges et faktureringsgebyr på 75 NOK, ekskludert moms, hvis betalingen ikke foretas gjennom betalingskort.
  • Purring 1 sendes 7 dager etter utløpet av den opprinnelige betalingsfristen med et purregebyr på 100 DKK.
  • Adgang til systemet sperres hvis betalingen ikke mottas innen 7 dager etter den første purringen

Dette gjør du hvis du mottar en purring

  1. Gå gjennom fakturaen: Sikre deg at alle opplysningene på purringen er korrekt. Kontroller fakturanummer, beløp og dato for den opprinnelige fakturaen.
  2. Betaling av purring: Hvis rykkeren er korrekt, og betalingen kun er forsinket, anbefales det å betale raskest mulig for å unngå flere gebyrer eller avtale-avbrytelse.
  3. Kontakt Rackbeat: Hvis det er uoverensstemmelser i purringen, eller hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte Rackbeat bokholder direkte via billing@rackbeat.com for å få klarhet
  4. Vurder automatisk kortbetling: For å unngå fremtidige purringer, kan du vurdere å legge til automatisk kortbetaling via Farpay. Les mer om hvordan du kan gjøre dette her.

Hvis fakturaen er betalt

Hvis du allerede har betalt fakturaen før mottakelsen av purringen, anbefales det å sende en betalingsbekreftelse til Rackbeat for å få oppdatert kontostatusen din.