Om Visma e-conomic integrasjonen

Visma e-conomic er et regnskapsprogram som henvender seg til små og mellomstore virksomheter. Du kan integrere Rackbeat til e-conomic avtalen din, slik at data fra Rackbeat overføres til e-conomic og motsatt.

Slik fungerer integrasjonen mellom Visma e-conomic og Rackbeat 

Integrasjonen sikrer at du kan automatisk overføre omsetningen, innkjøpene og varelageret/vareforbruket ditt fra Rackbeat til Visma e-conomic, slik at du har full kontroll på regnskapet ditt. 

Når integrasjonen settes opp kan du utføre en 'oppstartssynkronisering' av stamdata fra Visma e-conomic til Rackbeat. Det vil si at den stamdataen du har i e-conomic avtalen din, kan bli overført til Rackbeat. Deretter kan det (avhengig av arbeidsflyten din og integrasjonsinnstillingene dine) overføres data i sanntid fra Rackbeat til e-conomic og motsatt. Det gjelder både opprettelser/oppdateringer av varer, kunder, leverandører, grupper og betalingsbestingelser, og øverføring av salgsordre og kunde-/leverandørfaktura. Du kan f.eks. velge å begynne ordre-flowet ditt i e-conomic, og ordrene dine vil deretter vli overført til Rackbeat hvert 5. minutt. Du har også mulighet til å overføre leverandør- og/eller kundefakturaer fra Rackbeat til e-conomic. 

Hvis noe har feilet i overføringen av fakturaer fra Rackbeat til e-conomic, kan det ses i integrasjonsinnstillingene. 

Integrasjonen mellom Rackbeat og e-conomic understøtter Project Management. 

Hva overføres ved oppstartssynkronisering?

Det er mulig å lage en oppstartssynkronisering fra e-conomic til Rackbeat, men det er ikke påkrevd. Ved en oppstartssynkronisering overføres: 

 • Kunder
 • Kundegrupper
 • Leverandører
 • Leverandørgrupper
 • Produkter 
 • Produktgrupper
 • Betalingsbetingelser
 • Layouts
 • Medarbeidere

Hva kan overføres fra Rackbeat til e-conomic?

 • Leverandørfakturaer (overføres som kladd)
 • Kundefakturaer (kan overføres enten som kladd eller bokført)
 • Kunder (kan opprettes/vedlikeholdes enten i Rackbeat eller e-conomic)
 • Kundegrupper
 • Leverandører
 • Leverandørgrupper
 • Produkter (kan opprettes/vedlikeholdes enten i Rackebat eller e-conomic)
 • Strukturvarer
 • Varegrupper
 • Betalingsbetingelser
 • Medarbeidere 
 • Lagerverdi - den kan overføres enten daglig, ukentlig eller månedlig

NB! Data som overføres fra Rackbeat til e-conomic skjer alltid 'med en gang' - det bør derfor ikke gå mer enn et par minutter for det er synlig i e-conomic avtalen din.

Hva kan overføres fra e-conomic til Rackbeat?

 • Salgsordre (synkroniseres hvert 5. minutt)
 • Kunder (kan opprettes/vedlikeholdes enten i Rackbeat eller i e-conomic - hvis du velger å opprette/oppgradere i e-conomic, blir de overført til Rackbeat en gang i timen)
 • Produkter (kan opprettes/vedlikeholdes enten i Rackbeat eller i e-conomic - hvis du velger å opprette/oppgradere i e-conomic, blir de overført til Rackbeat en gang i timen)

Hva synkroniserer vi ikke?

 • Det overføres ikke lagerbeholdning til e-conomic. All lagerstyring skjer i Rackbeat. Til gjengjeld overføres Lagerverdien til e-conomic. 
 • Valutapriser fra e-conomic til Rackbeat (heller ikke i oppstartssynkronisering)
 • Særpriser og rabattgrupper fra e-conomic til Rackbeat (heller ikke i oppstartssynkronisering)
 • Språklag fra e-conomic til Rackbeat (heller ikke i oppstartssynkronisering)
 • Kontaktpersoner på kunder fra e-conomic til Rackbeat (heller ikke i oppstartssynkronisering)
 • Lokasjoner fra e-conomic til Rackbeat (heller ikke i oppstartssynkronisering)
 • Leveringsadresser fra e-conomic til Rackbeat (heller ikke i oppstartssynkronisering)
 • Flere e-mailer på kunder fra e-conomic til Rackbeat. Eksempelvis hvis det er angitt en fast mail til faktura/ordre/tilbud i e-conomic, vil dette ikke overføres til Rackbeat - det overføres kun en kundes primære mail (heller ikke i oppstartssynkronisering)

Hvis du trenger hjelp til oppsettingen av integrasjonen, viser vi deg hvordan du gjør dette i artikkelen "Oppsettning av Visma e-conomic integrasjonen".