Om 24SevenOffice integrasjonen

24SevenOffice er et norsk ERP system. Du kan integrere Rackbeat til 24SevenOffice avtalen din, slik at data overføres mellom de to systemene. I denne artikkelen går vi gjennom hva integrasjonen kan.

Slik fungerer integrasjonen mellom 24SevenOffice og Rackbeat

Integrasjonen gjør det mulig å overføre salgsordre fra 24SevenOffice til Rackbeat og returnere lagermengder, kundefakturaer og leverandørfakturaer fra Rackbeat til 24SevenOffice. 

Opostartssynkronisering

Det er mulig å gjøre en oppstartssynkronisering fra 24SevenOffice til Rackbeat, men det er ikke påkrevd. Ved en oppstartssynkronisering overføres: 

 • Kunder 
 • Leverandører
 • Produkter
 • Varegrupper

Hva kan overføres fra Rackbeat til 24SevenOffice?

 • Salgsfaktura (flere muligheter i forhold til status på den overførte faktura - dette velges i integrasjonsinnstillinger)
 • Ordre (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - dette velges i integrasjonsinnstillingene)
 • Produkter (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - dette velges i integrasjonsinnstillingene)
 • Varegrupper (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - dette velges i integrasjonsinnstillingene)
 • Strukturvarer (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - dette velges i integrasjonsinnstillingene)
 • Kunder (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - dette velges i integrasjonsinnstillingene)
 • Leverandører (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - dette velges i integrasjonsinnstillingene)
 • Lagerbeholdning

NB! Data som overføres fra Rackbeat til 24SevenOffice skjer alltid 'med en gang' - det tar altså ikke mer enn et par minutter før dataen er synlig i deres 24SevenOffice avtale.

Hva kan overføres fra 24SevenOffice til Rackbeat?

 • Ordre (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - hvis du velger 24SevenOffice skjer overføringen hvert 10. minutt)
 • Salgsfaktura (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - dette velges i integrasjonsinnstillingene)
 •  Produkter (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - dette velges i integrasjonsinnstillingene)
  NB! Alle produkter blir synkronisert til Produktfanen i Rackbeat. Hvis det er en strukturvare må den konverteres etter synronisering med Rackbeat. 
 • Varegrupper (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - dette velges i integrasjonsinnstillingene)
 • Kunder (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - dette velges i integrasjonsinnstillingene)
 • Leverandører (kan enten opprettes i Rackbeat eller i 24SevenOffice - dette velges i integrasjonsinnstillingene)

Hva synkroniserer vi ikke?

 • Leverandørfaktura

TIPS: Hvis du trenger hjelp til oppsettet av integrasjonen, guider vi deg gjennom prosessen i artikkelen "Installation of the 24SevenOffice integration"