Shopify: Salgsprisene mine er feil i Rackbeat i forhold til det jeg angir i Shopify

Hvis salgsprisene dine er feil i Rackbeat i forhold til det som er angitt i Shopify er det typisk fordi det ikke er tatt noe høyde for at salgsprisen i Shopify er inklusiv moms og at salgspriser i Rackbeat alltid er angitt eksklusiv moms.

Vi anbefaler derfor også at man oppretter nye produkter i Rackbet og overfører til Shopify. Innstillingen i integrasjonen kan nemlig her håndtere at du taster inn salgsprisene uten moms og det så legges til moms til salgsprisen i Shopify.