Shopify: Ordre kommer ikke inn i Rackbeat

Hvis ordrene dine ikke overføres til Rackbeat er dette ofte fordi det er blitt valgt ukorrekte innstillinger for integrasjonen mellom Rackbeat og Shopify. Her skal man blant annet sikre seg at man har foretatt de ønskede valgene i innstillingene for integrajsonen. 

Det er vitkig at man i innstillingene for integrasjonen velger når en ordre skal overføres til Rackbeat. Her kan man velge: "Created, Paid, Fulfilled".


Andre årsaker til at ordre ikke kommer over kan skuldes at det er produkter (SKU'er) som ikke er opprettet eller overført til Rackbeat. 

Det er derfor viktig at man i innstillgene for integrasjonen velger om og hvordan man øsnker at produkter skal synkroniseres. Alle produkter (SKU'er) i Shopify skal være opprettet som varenumre i Rackbeat. 

Sjekk: 

Er det opprettet et produkt i Rackbat til frakt/shipping?

Hvilken status har ordren i Shopify?

Hvordan er innstillingen satt opp under "Status for Shopify Orders to be sync"?

(Er det e-mail på kunden - sjekk om det gjelder Shopify)

Bemerk:  

Hvis man har produkter opprettet i Shopify-brukeren som enda ikke er i Rackbeat vil man oppleve at ordren som overføres til Rackbeat enten ikke kommer over eller at ordren ikke matcher den ordren som fremgår i Shopify.