Om WooCommerce integrasjonen

WooCommerce er en nettbutikk. Du kan integregrere Rackbeat med din WooCommerce avtale slik at data overføres mellom de to systemene. I denne artikkelen går vi gjennom hva denne integrasjonen kan.

Slik fungerer integrasjonen mellom WooCommerce og Rackbeat

Når salgsordre blir opprettet i WooCommerce, overføres de løpende til Rackbeat i sanntid. På denne måten slipper du å taste salgene dine manuelt inn i systemet. Lagerantall vil også (hvis det ønskes) bli overført fra Rackbeat til WooCommerce i sanntid. Dette sikrer at du ikke selger flere varer enn det du har på lageret ditt. 

Du kan også opprette og redigere varer på tvers av de to systemene. Hvis du ønsker å gjøre dette vil du få valget mellom å opprette/redigere varer i Rackbeat, som videre skal overføres til WooCommerce, eller om du vil gjøre det motsatt vei. Det er selvfølgelig også en mulighet å velge bort denne synkroniseringen. 

Integrasjonen støtter "multi shops" - det vil si at én Rackbeatavtale kan integreres med forskjellige WooCommerce nettbutikker, for å få en full synkronisering av lagerbeholdning på tvers av alle butikker. 

Pris for integrasjon til den første nettbutikken er gratis, deretter betales NOK 149/måned for alle ekstra butikker som knyttes til Rackbeat. 

Hvilke data overføres til WooCommerce fra Rackbeat?

 • Salgsordrer
 • Varer (hvis dette ønskes) - dataoverføringen gjelder både ved opprettelse og vedlikehold. OBS! Overføringen skjer kun én vei, fra Rackbeat til WooCommerce.   Det som overføres er: 
  • SKU-nummer
  • Varenavn
  • Salgspris
  • Beksrivelse (også på variasjoner)

Hvilke data overføres til Rackbeat fra WooCommerce?

 • Varer (hvis dette ønskes) - dataoverføringen gjelder både ved opprettelse og vedlikehold. OBS! Overføringen skjer kun én vei, fra Rackbeat til WooCommerce.   Det som overføres er: 
  • SKU-nummer 
  • Varenavn 
  • Salgspris 
 • Lagerantall (hvis dette ønskes) 

Oppstartsynkronisering

Når integrasjonen mellom WooCommerce og Rackbeat settes opp får du muligheten til å foreta en oppstartssynrkonisering - dvs. å overføre de nåværende varene og lagerbeholdningen din fra WooCommerce til Rackbeat.

Oppstartssynkroniseringen kan ikke gå motsatt vei.

Hva synkroniserer vi ikke?

Integrasjonen mellom Rackbeat og WooCommerce er ikke et PIM - derfor kan vi ikke overføre riktig produktkategorier, legge til tags, etc. Rackbeat kan heller ikke opprette variasjoner i WooCommerce, så hvis du arbeider med variasjoner anbefaler vi at overføringen av produktdata skjer fra WooCommerce til Rackbeat (dvs. WooCommerce er "mester" for produksjonsopprettelse og vedlikehold). 

TIPS: Les også Helpdesk artikkelen "WooCommerce: Ordreflow & synkronisering av lagerbeholdning" for mer informasjon om integrajsonen mellom WooCommerce og Rackbeat.

Hvis du trenger hjelp til å sette opp integrasjonen, viser vi deg hvordan i artikkelen "Oppsett av WooCommerce integrasjonen"