Om Shopbox integrasjonen

Shopbox er et kassesystem. Du kan integrere Rackbeat til Shopbox avtalen din, slik at data overføres mellom de to systemene. I denne artikkelen går vi gjennom hva integrasjonen kan.

Slik fungerer integrajsonen mellom Shopbox og Rackbeat

Når salgsordre blir opprettet i Shopbox overfører vi dem løpende til Rackbeat i sanntid (det vil si "med en gang"). Du unngår dermed å måtte taste inn salgene dine manuelt i Rackbeat. Lagerantall vil også (hvis det ønskes) bli overført i sanntid fra Rackbeat til Shopbox. På den måten sikrer du at det ikke overselges i butikken din.

Integrasjonen gir også muligheten til å opprette og redigere varer på tvers av de to systemene. Det kan være en fordel hvis du vil være sikker på at det alltid er de samme varenne og den samme dataen som fremgår i begge systemene.

Hvis du ønsker at denne dataen skal overføres mellom systemene, må du velge om du vil opprette/redigere varer i Rackbeat, som så overføres til Shopbox eller om det skal gå den andre veien rundt. Det er selvfølgelig også en mulighet for å velge bort denne synkroniseringen. 

Hvilke data overføres til Shopbox fra Rackbeat?

Hvis du velger at varer skal opprettes/redigere i Rackbeat vil følgende data bli overført til Shopbox. 

 • Varer (hvis dette ønskes) - dataoverføringen gjelder både ved opprettelse og vedlikehold/redigering. 
  OBS! Overføringen er kun enveis fra Shopbox til Rackbeat. 
  Det som overføres er: 
  • SKU-nummer
  • Varenanv
  • Salgspris
  • Beskrivelse (også på variasjoner)
 • Lagerantall

Hvilke data overføres til Rackbeat fra Shopbox?

Hvis du velger at varer skal opprettes/redigeres i Shopbox vil følgende data bli overført til Shopbox. 

 • Varer (hvis dette ønskes) - dataoverføringen gjelder både ved opprettelse og vedlikehold/redigering. 
  OBS! Overføringen er kun enveis fra Rackbeat til Shopbox, og dette foretas hver annen time. 
  Det som overføres er: 
  • SKU-nummer
  • Varenavn
  • Salgspris
 • Lagerantall (hvis dette ønskes) 

Oppstartsynkronisering

Når integrajsonen mellom Shopbox og Rackbeat settes opp har du mulighet til å velge å foreta en oppstartssynkronisering - dvs. å få overført de nåværende varene og lagerbeholdningen din fra Shopbox til Rackbeat. 

Oppstartssynkroniseringen kan ikke gå den andre veien. 

Hva synkroniserer vi ikke?

Integrasjonen mellom Rackbeat og Shopbox er ikke et PIM - derfor kan vi ikke overføre til korrekt produktkategorier, tilføye tags, etc.

Rackbeat kan heller ikke opprette variajsoner i Shopbox, så hvis du jobber med variasjoner anbefaler vi at overføringen av produktdata skjer fra Shopbox til Rackbeat (dvs. Shopbox er "mester" for produktopprettelse og vedlikehold).