Oppsetting av Webshipper-integrasjonen

Du kan integrere Rackbeat til Webshipper-avtalen din, slik at data overføres mellom de to systemene. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du setter opp integrasjonen mellom Rackbeat og Webshipper.

Du kan sette opp integrasjonen selv ved å følge denne guiden, men vi foreslår at du kontakter vårt Support team, som kan garantere korrekt konfigurasjon av integrasjonen for DKK 2.500.


Hvis du vil lære mer om integrasjonen mellom Rackbeat og Webshipper (f.eks. hvilken data som blir overført) før du går igang med installasjonen, kan du lese artikkelen vår "Om Webshipper integrasjonen".


Gjør deg klar - dette skal du gjøre før du installerer integrasjonen

Før du kan installere integrasjonen skal følgende være klart: 

 • Det er krav om at du i Webshipper har kjøpt tilgang til 'webhooks' - dvs. at du minimum har et pro-abonnement
 • Du må ha en login til Webshipper - det er VIKTIG at denne brukeren ikke slettes senere i Webshipper, fordi det vil forårsake at forbindelsen mellom de to systemene avbrytes
 • Det skal være opprettet minst en 'order channel' i Webshipper
 • Det skal være opprettet relevant 'shipping rates' fra Webshipper som 'leveringsbetingelser' i Rackbeat

Installasjon av integrasjonen

Integrasjonen mellom Rackbeat og Webshipper er tilgjengelig i Rackbeats App Seksjon, som du finner under "Brukerinnstillinger" (øverst i høyre hjørne) og dermed "Apps" i menyen til venstre.

 1. Klikk "Installer" på Webshipper appen
 2. Sett inn 'Webshipper account' samt email og passord for Webshipper brukeren din
 3. Klikk 'save settings and start first sync' - når dette er gjort vil du komme til selve integrasjonsintillindene.

Gjennomgå instillingene dine

 1. Velg 'rder channel' - det er denne 'order channel' vi bruker når ordre skal overføres fra Rackbeat til Webshipper.
  Hvis det er opprettet flere kanaler i Webshipper, og Webshipper sender data til Rackbeat, vil vi hente ordre fra samtlige kanaler.
 2. Hvis det er opprettet relevante 'leveringsbetingelser' i Rackbeat, vil man kunne 'mappe' (kartlegge) leveringsbetingelsene med 'shipping rates' i Webshipper.
 3. SEND DELIVERY AND PICKUP ADDRESS TO WEBSHIPPER - AFVENTER SVAR FRA UDVIKLERE
 4. Manually syncronize Webshipper orders - afventer udviklere.
 5. Under 'Rackbeat default payment terms' velges en standard betalingsbetingelse. Denne betalingsbetingelsen vil bli brukt på samtlige ordre som, via Webshipper, opprettes i Rackbeat.
 6. Under 'Rackbeat default customer group for webshipper orders' velger du en standard kundegruppe. I denne kundegruppen vil samtlige kudner som opprettes i Rackbeat via Webshipper bli tilknyttet. 
 7. Under 'exclude customer groups for Rackbeat orders' kan man velge om én eller flere ordre fra bestemte kundegrupper IKKE skal overføres fra Rackbeat til Webshipper.
  Velges ingen, vil alle ordre opprette i Rackbeat overføres til Webshipper. For å markere mer enn én kundegruppe, hold 'Ctrl' ned og velg den relevante.
 8. Under 'Rackbeat product group' velger du den produktgruppen som samtlige produkter som opprettes i Rackbeat via Webshipper skal plasseres i. 
 9. Under 'Rackbeat default employee' velger du den medarbeideren som skal knyttes til de ordrene i Rackbeat som opprettes fra Webshipper.
 10. Under 'Rackbeat default layout' velger du den layouten som vil bli layout på de ordrene i Rackbeat som opprettes fra Webshipper.
 11. Under 'Rackbeat default VAT zone' velger du den standard momssonen som knyttes til de ordrene som opprettes i Rackbeat via Webshipper. 
 12. Checkboksen 'use products default location on order lines?' avgjør hvilken lokasjon som skla benyttes på ordrelinjer. 

  Hvis du setter kryss av her vil lokasjonen på orderens produktlinjer velges ut fra produktets 'standardlokasjon' (i Rackbeat)

  Hvis du ikke setter kryss av her vil lokasjonen ALLTID velges ut fra den lokasjonen som velges i neste punkt 'Rackbeat deafult product location'. 

 13. Under 'order transfer' velger du hvordan 'order flowet' skal være mellom Rackbeat og Webshipper. Her er det følgende valgmuligheter: 
  • Transfer orders both ways: Her overføres ordre begge veier. Det vil si at Rackbeat vil motta ordre som er opprettet i Webshipper, og Webshipper på samme måte vil motta ordre opprettet i Rackbeat.
  • Rackbeat to Webshipper: Her vil Rackbeat sende ordre til Webshipper. Ordre som opprettes i Webshipper vil IKKE overføres til Rackbeat.
  • Webshipper to Rackbeat: Her vil Webshipper sende ordre til Webshipper. Ordre som opprettes i Webshipper vil IKKE overføres til Rackbeat.

   Når en ordre i det ene systemet markeres som 'Sendt', vil orderen i det motsatte systemet på samme måte markeres som sendt.
 14. Under 'transfer to webshipper when' velges når en ordre skal overføres til Webshipper fra Rackbeat. Her kan det velges mellom: 
  • 'Order is created': Her vil en ordre opprettet i Rackbeat overføres til Webshipper, idet den får statusen 'booked'.
  • 'Shipment is picked and shipped': Her vil vi først overføre data til Webshipper, når en forsendelse er 'plukket og sendt' i Rackbeat - dette kan være en fordel hvis du f.eks. arbeider med 'delvise avsendinger'
 15. Under 'From what location should we transfer order lines' kan du velge én lokasjon (som på forhånd er opprettet i Rackbeat) som - som den eneste - skal overføres til Webshipper. Hvis alt skal overføres til Webshipper, velges 'all locations'.

  I praksis betyr det at hvis man velger en spesifikk lokasjon er det KUN produktlinjer med denne lokasjonen på en gitt ordre som overføres til Webshipper. 

Integrasjonen er nå installert og du er klar til å optimere arbeidsflyten sin i forbindelse med pakking av ordre og printing av fraktetikketter!