Om Fiken integrasjonen

Fiken er et regnskapsprogram tilegnet små- og mellomstore virksomheter, primært i Norge. Du kan integrere din Rackbeat avtale med Fiken. I denne artikkelen vil vi gi et innblikk i integrasjonen og gjennomgå hva den kan.

Slik funker integrasjonen mellom Fiken og Rackbeat 

Du kan integrere Rackbeat med Fiken slik at faktureringsdata automatisk overføres fra Rackbeat til Fiken. 

Ved installasjon av integrasjonen kan du velge å overføre stamdata fra Fiken til Rackbeat slik det er beskrevet i avsnittet nedenfor. 

Når integrasjonen er oppsatt, vil oprettelse/oppdatering av varer, strukturvarer, kunder og leverandører skje i Rackbeat. Den nye/oppdaterte dataen vil deretter bli overført til Fiken. Du har også mulighet til å få overført leverandør- og kundefaktura fra Rackbeat til Fiken, enten som kladd eller bokført. 

Integrasjonen mellom Rackbeat og Fiken støtter ikke Project Management.

Integrasjonen er utviklet og levert av Bizz Zolutions ApS. Den koster DKK 399/md. frem til den blir "overtatt" av Rackbeat.

Oppstartssynkronisering

Når integrasjonen mellom Fiken og Rackbeat settes opp har du mulighet til å gjøre en oppstartssynkronisering - dvs. at du kan få overført (noe) nåværende data fra Fiken til Rackbeat.

Ved oppstartssynkroniseringen kan det overføres:

 • Kunder
 • Leverandører
 • Produkter

OBS! Oppstartssynkroniseringen kan kun gjøres én gang i forbindelse med oppsetningen av integrasjonen og overføring av data kan kun gå fra Fiken til Rackbeat - ikke omvendt. 

Hva kan overføres fra Rackbeat til Fiken?

Når integrasjonen er installert vil dataoverføringen skje fra Rackbeat til Fiken. Da overføres:

 • Leverandørfakturaer (kan overføres enten som Kladd eller Bokført)
 • Salgsfakturaer (kan overføres enten som Kladd eller Bokført)
 • Kunder
 • Leverandører
 • Produkter
 • Strukturvarer
 • Lagerbeholdning

Data som overføres fra Rackbeat til Fiken skjer alltid 'med en gang' - det bør derfor ikke gå mer enn et par minutter før det er synlig i deres Fiken avtale.

Hva kan overføres fra Fiken til Rackbeat?

Det overføres ikke mer data fra Fiken til Rackbeat utover oppstartssynkroniseringen.

Hva synkroniserer vi ikke?

 • Ordre
 • Finanslagerverdi (i stedet blir det overført 'Lagerbeholdning')

VIKTIG når du benytter integrasjonen:

Dersom du opretter nye varegrupper i Rackbeat er det viktig at du oppdaterer integrasjonsinnstillingene, da det er denne 'mapping' som bestemmer kjøps- og salgskonti i Fiken.