Jeg skal flytte varer fra en lokasjon til en annen

Jeg har varer som skal flyttes fra en lokasjon til en annen

Du kan enkelt flytte varene dine fra én lokasjon til en annen. Uansett om det enten dreier seg om noen få varenumre, eller det er et større utvalg varer. 

Få varenumre skal flytte lokasjon

Hvis det er kun noen få varenumre som skal flyttes vil vi anbefale å manuelt opprette en lagerflytting på disse varenumrene - det gjøres på følgende måte: 

 1. Klikk på fanen "Varer" 
 2. Klikk på "Lagerflytting" i menyen til venstre
 3. Klikk på "Opprett ny" 
 4. Nå kan du velge hvilken dato lagreflyttingen skal være gjeldende fra, og hvilken lokasjon varen skal flyttes fra og til
 5. Fyll ut den pågjeldende informasjonen og klikk på "Opprett lagreflytting utkast"
 6. Når du klikker på "bokfør" slår endringen gjennom

lagerflytting

Større mengde varenummre skal flytte lokasjon

Hvis du har mange varenumre som skal flyttes fra en lokasjon til en annen er det mulig å gjøre en importering av lagerflyttingen. 

 1. Klikk på fanen "Varer" 
 2. Klikk på "Lagerflytting" i menyen til venstre 
 3. Klikk på "Importer"
 4. Nå har du muligheten til å laste ned en eksempelfil - som vi alltid anbefaler for å sikre at du får korrekt data med i importen. Det er viktig at du lagrer filen din som en .csv fil med utf-8 innkoding 
 5. Husk å fylle ut obligatoriske felter: Dato, Produktnummer, Antall, Fra lokasjon, Til lokasjon, Årsak
 6. Nå kan du importere filen
 7. Hvis du bruker eksempelfilen vil den automatisk gå inn og kartlegge de matchende kolonnene. Ellers kartlegger du kolonnene i feltet ved å trykke på oversiktene til det pågjeldende feltet
 8. Hvis du ønsker å fjerne felt, trykker du på "X" 
 9. Klikk på "Importer" 
 10. Justeringen ligger nå som en kladd, og endringen slår gjennom når det trykkes på "Bokfør"

  Lagerflytting 1