Om eAccounting / eEkonomi integrajsonen

eAccounting/eEkonomi er et regnskapsprogram som henvender seg til små og mellomstore bedrifter. Du kan integrere Rackbeat til eAccounting/eEkonomi avtalen din. I denne artikkelen gir vi deg et innblikk i integrasjonen og går gjennom hva den kan.

Integrasjonen sikrer at du automatisk kan overføre kundene og produktene (og strukturvarene) dine, samt salgsfakturaer fra Rackbeat til eEkonomi/eAccounting.

Integrajsonen mellom Rackbeat og eAccounting understøtter ikke Project Management.

Oppstartssynkronisering

Når integrasjonen mellom eAccounting/eEkonomi og Rackbeat settes opp har du mulighet til å foreta en oppstartssynkronisering - dvs. at du kan få overført (noe) nåværende data fra eAccoutning/eEkonomi til Rackbeat. 

Ved oppstartssynkroniseringen overføres følgende fra eAccoutning/eEkonomi til Rackbeat: 

 • Kunder 
 • Produkter
 • Varegrupper
 • Enheter

OBS! Oppstartssynkroniseringen kan kun foretas én gang i forbindelse med oppsettingen av integrasjonen og overføringen av data kan kun gå fra eAccoutning/eEkonomi til Rackbeat - ikke omvendt. 

Hva kan overføres fra Rackbeat til eAccounting/eEkonomi?

Når integrasjonen er installert vil dataoverføringen skje fra Rackbeat til eAccoutning/eEkonomi. Da overføres: 

 • Kunder 
 • Produkter (og strukturvarer)
 • Salgsfaktura

Data som overføres fra Rackbeat til eAccoutning/eEkonomi skjer alltid 'med en gang' - det går derfor ikke mer enn et par minutter før det er synlig i deres eAccoutning/eEkonomi avtale. 

Hva kan overføres fra eAccounting/eEkonomi til Rackbeat?

Det overføres ikke data fra eAccoutning/eEkonomi til Rackbeat ut over ved oppstartsynkroniseringen. 

Hva overføres vi ikke mellom systemene?

 • Leverandørfaktura 
 • Ordre
 • Lagerbeholdning
 • Lagerverdi