Om SmartWeb integrasjonen

SmartWeb er en nettbutikk som kan integreres med Rackbeat, slik at data overføres mellom de to systemene. I denne artikkelen gjennomgår vi hva integrasjonen kan.

Slik fungerer integrasjonen mellom SmartWeb og Rackbeat

Når en salgsordre blir opprettet i SmartWeb vil den og kundens informasjon bli overført til Rackbeat i sanntid (det vil si "med en gang"). Det betyr at du slipper ¨taste salgene dine manuelt inn i Rackbeat for å oppdatere lagerantallet ditt, som heller vil bli overført i sanntid fra Rackbeat til Smartweb. 

Under oppsettingen din vil du selv kunne velge den plattformen du øsnker at varene skal opprettes i og styres fra. Deretter vil plattformen overføre varenes data fra den ene plattformen til den andre. 

Integrasjonen støtter ikke "multi shops" - det vil si at deres Rackbeat-avtale kune vil kunne integreres til én SmartWeb nettbutikk. 

Oppstartssynkronisering

Når integrasjonen mellom SmartWeb og Rackbeat settes opp kan du velge å foreta en oppstartssynkronisering - dvs. å få overfært de nåværende varene og lagerbeholdningen din fra SmartWeb til Rackbeat. 

Oppstartaaynrkingiseringen kan ikke gå motsatt vei.

Hvilken ‘vei’ overføres data? 

Overføringen av data kan enten skje fra Rackbeat til SmartWeb eller fra SmartWen til Rackbeat - ikke begger veier samtidig. Ved oppsettingen av integrasjonen velger du hvilken vei du ønsker at overføringen skal gå.

Hvilke data overføres fra Rackbeat til SmartWeb?

 • Varedata
  • Varenummer 
  • Navn 
  • Lagerantall
  • Vekt
  • Beskrivelse
  • Kostpris
  • Salgspris

Hvilke data overføres fra SmartWeb til Rackbeat?

 • Salgsordre
  • Vare + Antall 
  • Kundeopplysninger
  • salgspris (endret)
  • Rabatt (legges på i form av "-" på salgsprisen på varen i Rackbeat)
  • Ekstra gebyr
 • Kundedata
  • CVR nummer
  • Kundenavn
  • Kontaktinformasjon
   • Telefon
   • E-mail
  • Adresse
  • Kontaktperson

Hvilken data overfører vi ikke?

Det vil være noe data som ikke overføres fra/til Rackbeat. Ser vi på vareinformasjonen vil nedenstående data ikke bli overført:

 • Produktdata (overføring til SmartWeb)
  • Bilde
  • Min. lagerantall
  • Leverandørens varenummer
  • Bredde/høyde/dybde
  • Enhet
  • Variant
  • Brukerdefinerte felter