Oppsetting av eAccounting / eEkonomi integrasjonen

Du kan integrere Rackbeat til din eAccounting / eEkonomi avtale, slik at data fra Rackbeat overføres til eAccounting / eEkonomi. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du setter opp integrasjonen.

Hvis du vil vite mer om integrasjonen mellom Rackbeat og eAccounting / eEkonomi (f.eks. hvilken data som blir overført) før du går i gang med installasjonen, kan du lese artikkelen "Om eAccounting / eEkonomi integrasjonen".


Du kan sette opp integrasjonen selv, men vi anbefaler at du får hjelp av en av våre onboarding-partnere som kan garantere en korrekt konfigurasjon av integrasjonen. Kontakt vårt Support team, som kan sette deg i kontakt med en onboarding-partner. 

Supporten vår svarer gjerne på spørsmål vedrørende integrasjonen, men assisterer ikke på selve integrasjonsoppsettingen. 

Installasjon av integrasjonen

 1. Når integrasjonen settes opp må du både være logget inn på din eAccounting /eEkonomi bruker og Rackbeat brukeren din. Så hvis du ikke allerede er det, gjør det nå. 
 2. Integrasjonen mellom Rackbeat og eAccounting / eEkonomi er tilgjengelig i Rackbeats App Sektion, som du finner under "Brukerinnstillinger" (øverst i høyre hjørne) og dermed "Apps" i menyen til venstre.
 3. Finn eAccounting / eEkonomi i App-oversikten og trykk på "Installer": 
 4. Gå til eAccounting / eEkonomi brukeren din. Her blir du bedt om å legge til og videre akseptere integrasjonen
 5. Deretter kommer du til selve innstillingene for integrasjonen. De gjennomgår vi under. 

Innstillinger

INITIAL SYNC: Her kan du velge å foreta en oppstartssynkronisering - det vil si at du kan få overført data fra eAccounting / eEkonomi avtalen din til Rackbeat. Da vil følgende overføres mellom systemene: 

 • Varegrupper 
 • Varer
 • Enheter
 • Kunder

Velg under for hver overskrift, f.eks. "Sync from EAccoutning to Rackbeat", om du ønsker en oppstartssynkronisering. 

OBS! Oppstartssynkroniseringen er kun mulig å foreta én gang! Hvis du ønsker å få overført data fra eAccounting / eEkonomi avtalen din til Rackbeat er det derfor viktig at du foretar synkroniseringen i forbindelse med oppsettingen av integrasjonen. 

Nå som du har tatt stilling til oppstartssynkroniseringen, kan du scrolle videre - så skal vi gå gjennom oppsettingen av innstillingene trinn for trinn. 

Product settings

Du kan velge om du vil aktivere en løpende synkronisering av produkter. Hvis du velger "Rackbeat -> EAccounting" her vil produkter og strukturvarer bli synkronisert fra Rackbeat til eAccounting. 

Deretter skal du ta stilling til følgende: 

Customer settings

Her velger du om du ønsker å aktivere løpende synkroniseringer av kunder. Hvis du velger "Rackbeat -> EAccounting" her vil kunder bli synkronisert fra Rackbeat til eAccounting når du oppretter nye eller oppdaterer eksisterende data. 

Payment terms mapping

Her skal du under "payment terms mapping" matche betalingsbetingelsene dine i Rackbeat med betalingsbetingelsene dine i eAccounting / eEkonomi. Du kan velge dem under "eAccounting payment method". 

Vi anbefaler at du oppretter betalingsbetingelsene dine i Rackbeat med samme navnet som de har i eAccounting, slik at de matches korrekt. 

Invoice settings

I feltet under "Start order flow from" skal du velge hvor du ønsker å starte ordreflyten din fra. 

Du kan enten velge "Rackbeat" eller "Don't transfer". 

Her må du være oppmerksom på at "ordren" først overføres til eAccounting / eEkonomi når den er "bokført" som en faktura i Rackbeat. 

Status of new eAccounting invoices 

I feltet under "status of new eAccounting invoices" velger du hvilken status fakturaer som overføres fra Rackbeat til eAccounting / eEkonomi opprettes med. Du kan velge mellom følgende: 

 • Draft (den opprettes som en fakturakladd)
 • Invoiced (den opprettes som "fakturert")
 • Invoiced and send email (den opprettes som "fakturert" og fakturaen sendes med fra eAccounting / eEkonomi)

I rubrikken "Use the exact quantity" velger du om du ønsker at det faktiske antallet overføres til eAccounting / eEkonomi. Sier du "ja" til dette vil kundefakturaer bruke det faktiske antallet på linjene. 

OBS! Hvis du bruker mer enn 2 desimaler i Rackbeat må du være oppmerksom på at "Bruk faktisk antall ved opprettelse" kan skape problemer med verdien.

"Manual GET Rackbeat customer invoice Only for troubleshooting purposes, use this at own risk - may create duplicates)"

I dette feltet kan du taste inn et Rackbeat fakturanummer som man så kan forsøke manuelt å sende til eAccounting / eEkonomi. 

Det var innstillingene! 

Klikk "Save Settings" for å avslutte. 

Du kan alltid komme tilbake til innstillingene og tilpasse de annerledes hvis du trenger det.