Oppsetting av DanDomain integrasjonen

Du kan integrere Rackbeat til DanDomain avtalen din, slik at data overføres mellom de to systemene. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du setter opp integrasjonen mellom Rackbeat og DanDomain.

Du kan selv sette opp integrasjonen ved å følge anbeafalingene i denne guiden, men vi foreslår at du kontakter vårt Support team, som kan garantere korrekt konfigurasjon av integrasjonen for DKK 2.500.


Hvis du vil vite mer om integrasjonen mellom Rackbeat og DanDomain (f.eks. hvilken data som blir overført) før du går i gang med installasjonen, kan du lese artikkelen vår "Om DanDomain integrasjonen".


Installasjon av integrasjonen

Integrasjonen mellom Rackbeat og DanDomain er utviklet av Bizz Zolutions ApS og konfigureres via denne linken. For å komme i gang må du ha en Rackbeat Premium konto og en DanDomain Classic nettbutikk.

 1. Åpne linken og fyll ut: 
  • Navnet ditt
  • E-mail
  • Ønsket adgangskode (for å få tilgang til integrasjons-oppsettingen)
  • Gjenta adgangskode
  • Klikk 'Registrer'
 2. Du vil nå se denne siden: 

  DanDomain API key: Gå til DanDomain Admin > Innstillinger > Integrasjon > API > Tilføy ny bruker > Gi brukeren et navn, for eks. 'Rackbeat' og kryss av alle rettigheter > klikk 'Lagre' og kopier API nøkkelen.

  Webshop URL: for eks. https://rackbeat.dk/

  Rackbeat token: Opprettes under Rackbeat > Innstillinger > API > Opprett ny

  Primary site ID: Gå til DonDomain Admin > Innstillinger > Site > Du finner ID-en din fra "primære", for eks. 26.

  Klikk 'Create store'

 3. Hvis alt er fylt ut korrekt, vil du nå se denne siden: 

  Kopier 'Ordrer updated webhook URL' > Gå til DanDomain > Innstillinger > Integrasjon > Webhooks > Opprett webhook: 

  Navn: Rackbeat Ordre
  Type: Ordre
  Webhook URL: Sett inn det kopierte
  Aktiv: Ja
  Klikk 'Lagre'

  Gjør det samme for 'Product created webhook URL': 
  Navn: Rackbeat Produkt
  Type: Produkt
  Webhook URL: Sett inn det kopierte
  Aktiv: Ja
  Klikk 'Lagre'


Initial sync (oppstartssynkronisering)

Det er kun mulig å foreta en oppstartssynkronisering én gang i forbindelse med selve oppsettingen av integrasjonen. Her kan du foreta en overføring av produkter fra nettbutikken til Rackbeat. Det krever at du allerede har opprettet en varegruppe i Rackbeat.

 

Ved oppsettingen av integrasjonen skal det tas stilling til følgende: 

Product settings

Creation and maintenance of products:

Denne integrasjonen tillater kun 2-veis synkronisering av vaere - eller ingen synkronisering overhodet. Hvis du velger 'Create in Rackbeat / create from DanDomain orders' vil nye produkter opprettet i Rackbeat overføres til DanDomain og omvendt.

 

Products for shipping og fee:
Fyll ut med et Rackbeat produktnummer når du skal bruke frakt og betalingsgebyr.

 

Rackbeat custom field for 'Webshop sales price' (ID): 
Prisene i nettbutikken er som oftest inkl. moms, og Rackbeats generelle salgspris er excl. moms. Derfor kan man legge til et brugerdefineret felt (for: Products, type: Text), hvor utsalgsprisen på produktet kan plasseres. 

 

Rackbeat custom field for 'Available on webshop' (ID):
Her kan man velge et brukerdefinert felt (for: Products, type: Checkbox), hvor man kan krysse av om produktet skal være on/offline i nettbutikken.

 

Rackbeat custom field for 'Main stream products' (ID):
Her kan man velge et brukerdefinert felt (for: Products, type: Checkbox), hvor man kan krysse av om det skal være tillatt med ubegrenset tilgengelighet av produktet i nettbutikken. Dvs. det ikke overføres lagerbeholdning fra Rackbeat til Dandomain på denne type varer. 

 

Rackbeat custom field for 'Product Variant (ID)':
Her kan man velge et brukerdefinert felt (for: Products, type: Text), hvor en eventuell produktvariant fra Dandomain blir plasseret i tekst-format i Rackbeat. For alle innstillinger med 'custom fields' er det ID'et på feltet som skal fylles ut. 

 

Location of product - if custom field 8 (Dandomain) = 1:
Er en spesialinnstilling og skal ikke brukes. Velg 'Don't use'. 

 

Status for sync of inventory:
Velg hvilken type lagerbeholdning som skal synkroniseres til Dandomain.

 

Sync inventories from location:
Velg hvilken lokasjon vi skal ta lagerbeholdning fra.

 

Rackbeat custom field for ”Available on other stores”:
Her kan man velge et brugerdefineret felt (for: Products, type: Checkbox), hvis man ønsker at produktet skal være tilgengelig i andre butikker/sider. Legg inn ID i feltet. 

 

Other stores site ID (separate by comma, eg. 1, 3, 5):
ID's fra Dandomain på de sidene som også skal være en del av produktets tilgengelighet. Sider kan finnes i Dandomain admin -> Innstillinger -> Sites.

Order settings


Order number on creation of new orders in Rackbeat:
Velg ønsket ordrenummer

Status for new orders created in Rackbeat:
Velg status for nye ordre som oprettes i Rackbeat

Standard location for order lines:
Hvis man ønsker at lageret skal trekkes fra en spesifikk lokasjon kan den velges her. 

Status for Dandomain orders to transfer:
Her kan man velge hvilken status i DanDomain en ordre skal ha før den overføres til Rackbeat. 

Where to mark order as ”shipped”:
Her kan man velge hvor man ønsker å markere orderen som 'Sendt' - hvis man velger 'Rackbeat' vil ordrestatus automatisk oppdateres til 'Sendt' i Dandomain og omvendt, hvis man velger 'Dandomain' som ønsket sted til markering av 'Sendt'. 

Status for Dandomain ”shipped orders”:
Her skal man velge hvilken status i DanDomain som indikerer at en ordre er 'Sendt'. 

Create and book invoice after order shipment?:
Hvis denne er avkrysset vil Rackbeat automatisk oppgradere orderen til 'faktura', når den er Sendt. 

E-mail invoice to customer: 
Hvis feltet ovenfor er avkrysset er det også muligt å sende faktura til kunden på mail. 

Transfer Dandomain order ID to:
Hvis man ikke velger å bruke samme ordrenummer-serier i Rackbeat og Dandomain, kan man her velge hvor DanDomains ordrenummer skal overføres til.

Mapping of Order Shipping Info
Dette er en 'mapping' av forsendelsesmetode fra DanDomain vs. Leveringsbetingelse i Rackbeat. Her skal du angi ID på forsendelsesmetoden i Dandomain (finnes under Innstillinger > Forsendelse > Hold musen over "Rediger" for å se ID i parantes). 

Så på venstre side skal ID fra Dandomain fylles inn, og på høyre side kan det velges Leveringsbetingelse fra Rackbeat (finnes under Innstillinger > Leveringsbetingelser) 

Transfer order manually
Brukes normalt til feilsøking. Her kan man fylle ut ordrenummer fra Dandomain og deretter overføre det til Rackbeat. Her ignorerer den alt annet i konfigurasjonen, dvs. den vil overføre orderen uansett hvilken status den har i Dandomain og hva man ellers har valgt i innstillingene. 

Customer settings
Dette er innstillingene for hvordan nye kunder oprettes i Rackbeat, samt hvilken kunde ønskes anvendt ved overføring av ordre fra Dandomain. Enten kan man velge å overføre til ett kundenummer (Transfer all webshop orders to a single customer), eller at det skal oprettes en ny kunde per ordre. 

OBS! Hvis man velger Create new customer for each order, vil det alltid valideres på kundens e-mail, dvs. finnes det allerede en kunde i Rackbeat med samme e-mail adresse, vil denne bli brukt. 

Klik 'Activate integration'. God fornøyelse! 

Det finnes en videogjennomgang av oppettingen her

TIPS: Les Helpdesk artikkelen vår "Om DanDomain Classic integrasjonen" for å lære mer om integrajosnen mellom DanDomain og Rackbeat.