Oppsetting av SmartWeb integrasjonen

Du kan integrere Rackbeat til SmartWeb avtalen din, slik at data overføres mellom de to systemene. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du setter opp integrasjonen mellom Rackbeat og SmartWeb.


Hvis du vil lære mer om integrasjonen mellom Rackbeat og WooCommerce (f.eks. hvilken data som bli overført), før du går igang med installasjonen, kan du lese artikkelen vår "Om SmartWeb integrasjonen".


Du kan sette opp integrasjonen selv ved å følge denne guiden, men vi foreslår at du kontakter vårt Support team, som kan garantere korrekt konfigurasjon av integrasjonen for DKK 2.500. 

Gjør deg klar - dette skal du gjøre før du installerer integrasjonen

Før du kan installerede integrasjonen skal følgende være klargjort: 

 • Du skal ha en API bruker i SmartWeb avtalen din. Hvis du ikke har dette allerede, kan du gjøre følgende for å opprette en slik bruker i SmartWeb: 
  • Klikk deg inn på stien nedenfor i SmartWeb
  • Du skal opprette en bruker hvor applikasjonsadgangen er API og ikke Administrasjon.

Installasjon av Integrasjonen

 1. Integrasjonen mellom Rackbeat og SmartWeb er tilgjengelig i Rackbeats App Sektion, som du finner under "Brukerinnstillinger" (i hjørnet øverst til høyre) og dermed "Apps" i menyen til venstre. 
 2. Finn SmartWeb i App-oversikten og trykk "Installer"
 3. Tast inn infromasjonen på API kontoen fra SmartWeb
 4. Når du har lagt inn informasjonen, klikker du på knappen under
 5. Nå er integrasjonen din installert og oppsettingsfasen begynner.

Oppsettning av Integrasjonens innstillinger

Nå har du opprettet forbindelsen mellom SmartWeb og Rackbeat, men det er fortsatt litt igjen å gjøre før integrasjonen vil fungere slik den skal. Under gjennomgår vi punkt for punkt det du skla ta stilling til:

 1. Denne boksen kan du se bort fra
 2. Her skal du velge "All" 
 3. Her akn du velge om du vil benytte deg av 'Webhooks' eller om systemet skal opdatere gjennom en CRON job
  Hvis du velger 'CRON job' oppdateres data hver 2. time.
 4. Hvis du har satt kryss i boksen i punkt 3 vil du opprette disse webhooks i SmartWeb.
 5. Dette punktet bestemmer om ordrene dine fra SmartWeb skal overføres til Rackbeat
 6. Dette punktet bestemmer hvilken plattform produktene skla synkroniseres fra.
  • Velger du Rackbeat, må du alltid opprette og oppdatere produkter i Rackbeat - de vil deretter bli opprettet/oppdatert i SmartWeb
  • Velger du SmartWeb, må du alltid opprette og oppdatere produkter i SmartWeb - de vil deretter bli opprettet/oppdatert i Rackbeat

Det neste stadiet i oppsettingen handler om innstillingene i Rackbeat: 

 1. Dette punktet beskriver hvilken status orderen skal ha når den overføres fra SmartWeb til Rackbeat. Her kan du velge om den skal komme inn som en 'kladd' eller som 'sendt til kunden' (bokført).
 2. Hvis en eller flere ordre ikke er blitt overført til Rackbeat kan du manuelt forsøke å tvinge dem over ved å taste inn ordrenummeret fra SmartWeb i feltet her og klikke på "GET". 

 1. Dette punktet bestemmer om det skal overføres lagerstatus fra Rackbeat til SmartWeb. Hvis du velger dette vil lagerstatus bli overført 2 ganger daglig. 
 2. Dette punktet bestemmer hvilken kategori produktene som opprettes i Rackbeat skal tildeles i SmartWeb.
 3. Dette punktet bestemmer hvilke betalingsbetingelser som skal benyttes som standard for ordre som er opprettet gjennom SmartWeb. 
 4. Dette punktet bestemmer hvilken brukergruppe som skal benyttes som standard for kunder som opprettes gjennom SmartWeb.
 5. Dette punktet bestemmer hvilken medarbeider som skal benyttes som den ansvarlige for ordre som er opprettes gjennom SmartWeb.

 1. Dette punktet bestemmer hvilken layout som skal benyttes når orderen overføres til Rackbeat.
 2. Dette punktet bestemmer hvilken varegruppe produkter opprettet i SmartWeb skla ha i Rackbeat.
  OBS! Dette er gjeldende hvis produkter skal synkroniseres fra SmartWeb til Rackbeat.
 3. Dette punktet bestemmer hvilken momssone som skal velges til orderen som kommer fra SmartWeb. 
 4. Dette punktet bestemmer hvilken lokasjon varene skal trekkes fra som standard. (Dette kan ha betydning hvis man har varer på forskjellige lokasjoner og ønsker at nettbutikken fra SmartWeb skal trekke fra en spesifikk lokasjon).


 1. I dette punktet skal du taste inn varenummeret på det produktet i Rackbeat som skal fremgå som FRAKT med moms. 
 2. I dette punktet skal du taste inn varenumeret på det produktet i Rackbeat som skla fremgå som FRAKT uten moms.
 3. I dette punktet skal du taste inn varenummeret på det produktet i Rackbeat som skal fremgå som gebyr (Husk at dette produktet skal være uten moms). 
 4. Dette punktet benyttes ikke lenger, men skal være forbundet med et tall. Skriv derfor inn "RB01"
 5. I dette punktet skal du taste inn varenummeret på det produktet i Rackbeat som skal brukes når det lages en kvittering gjennom SmartWeb. (Dette er ikke nødvendig derosm du lager dine egne kreditnotaer i Rackbeat).

Når du har tastes inn informasjonen din skal du klikke på knappen som heter "Update Settings" og så vil integrasjonen være aktiv. 

Integrasjonen er nå installeret og du er klar til at motta ordre fra SmartWeb!