Så skapar du en leverans från en försäljningsorder

När din försäljningsorder är redo att skickas kan du skapa en leverans från själva ordern, vilket sparar tid. Detta kan göras på två sätt. Nedan går vi igenom båda tillvägagångssätten.

Om du vill skapa en leverans från en försäljningsorder gör du antingen följande:

 1. Välj fliken "Försäljning" högst upp
 2. Klicka på "Order" i menyn 
 3. Hitta ordern i översikten som du vill skapa leveransen från
 4. Håll datamusen över de 3 små prickarna på höger sida av orderraden och välj "Skapa leverans" 
 5. Välj de varor som ska skickas. Om alla varor måste skickas kan du klicka på "Välj alla"
 6. Klicka på "Skicka" i det övre högra hörnet - du har då möjlighet att välja om du vill skicka en följesedel till kunden via post
 7. Klicka på "Skicka igen" för att avsluta

Eller:

 1. Välj fliken "Försäljning" högst upp
 2. Klicka på "Order" i menyn 
 3. Hitta ordern i översikten som du vill skapa leveransen från
 4. Klicka på ordernumret - så att du anger själva beställningen
 5. Klicka på ikonen "Skapa leverans" i det övre högra hörnet
 6. Klicka på ikonen "Redigera"
 7. Välj de varor som ska skickas. Om alla varor måste skickas kan du klicka på "Välj alla"
 8. Klicka på "Skicka" i det övre högra hörnet - du har då möjlighet att välja om du vill skicka en följesedel till kunden via post
 9. Klicka på "Skicka igen" för att avsluta