Dinero: Jag har problem med att kunder/produkter/leverantörer inte överförs från Dinero till Rackbeat

Om dina kunder, produkter och/eller leverantörer inte överförs från Dinero till Rackbeat beror det vanligtvis på att rätt inställningar för integrationen mellan Rackbeat och Dinero inte har valts. Här måste du se till att du har valt att aktivera överföringen.

Du bör dock vara medveten om att det INTE är möjligt att kontinuerligt överföra leverantörer TILL Rackbeat. 

Om du i inställningarna har valt att överföra fakturor från Dinero kommer du vid bokföringstillfället