Om eEkonomi integrationen

eEkonomi är ett redovisningsprogram, som riktar sig till små och medelstora företag. Du kan integrera Rackbeat till ditt eEkonomi konto. I denna artikel ger vi dig en inblick i integrationen och går igenom vad den kan göra.

Integrationen säkerställer att du automatiskt kan överföra information om dina kunder, produkter (och strukturvaror), samt säljfakturor från Rackbeat till eEkonomi.


Integrationen mellan Rackbeat och eEkonomi stöder inte projektledning.

Uppstartssynkronisering 

När integrationen mellan eEkonomi och Rackbeat är uppsatt, har du möjlighet att göra en uppstartssynkronisering - dvs att du kan överföra (en del) aktuell data från ditt eEkonomi konto till ditt Rackbeat konto.

Under en uppstartssynkronisering överförs följande från ditt eEkonomi konto till Rackbeat:

 • Kunder - Adressinformation, valuta, momszon, email och telefon.
 • Leverantörer - Adressinformation, valuta, momszon, email och telefon.
 • Produkter - Produktnummer, produktnamn, försäljningspriser, inköpspriser, lagersaldo.
 • Enheter

Följande data överförs INTE under uppstartssynkroniseringen till Rackbeat:

 • Kontaktpersoner
 • Lagervärde
 • Artikelgrupper
 • Leverantörers produkter

OBS! Följande data som inte synkroniseras under uppstarten kan läsas in till Rackbeat via import-funktionen.

OBS! Uppstartssynkronisering kan endast göras en gång och det i samband med att integrationen sätts upp och överföringen av data kan endast gå åt ena hållet, från eEkonomi till Rackbeat.

Vad överförs från Rackbeat till eEkonomi?

När integrationen är installerad kommer dataöverföringen att ske från Rackbeat till eEkonomi. Det som överförs är:

 • Kunder
 • Leverantörer
 • Produkter (och strukturvaror)
 • Säljfakturor

Data som överförs från Rackbeat till eEkonomi sker alltid omgående. Det bör därför inte ta mer än ett par minuter innan det är synligt i ert eEkonomi konto.

Vad kan överföras från eEkonomi till Rackbeat?

Det överförs ingen data från eEkonomi till Rackbeat utöver vid uppstartssynkroniseringen.

Vad överför vi inte mellan systemen?

 • Leverantörsfaktura (leverantörsfaktura från eEkonomi kan matchas med en inköpsfaktura i Rackbeat om leverantörens namn, valuta och totala pris matchar.)
 • Ordrar (säljfakturor till ordrar synkroniseras) 
 • Lagersaldo