Om Fiken-integrationen

Fiken är ett redovisningsprogram som riktar sig till små och medelstora företag, främst i Norge. Du kan integrera ditt Rackbeat-avtal med Fiken. I den här artikeln ger vi dig en inblick i integrationen och går igenom vad den kan göra.

Så fungerar integrationen mellan Fiken och Rackbeat

Du kan integrera Rackbeat med Fiken så att faktureringsdata automatiskt överförs från Rackbeat till Fiken. 

När du installerar integrationen kan du få data överfört från Fiken till Rackbeat enligt beskrivningen nedan.

När integrationen är inställd så måste skapandet av produkter, strukturlistor / paketartiklar, kunder och leverantörer göras i Rackbeat. De sedan nya och/eller uppdaterade uppgifterna överförs därefter till Fiken. Du har också möjlighet att överföra leverantörs- och kundfakturor från Rackbeat till Fiken antingen som ett utkast eller som bokfört. 

Integrationen mellan Rackbeat och Fiken stöder inte projektledning.

Integrationen är utvecklad och levererad av Bizz Zolutions ApS. Den kostar 399 DKK/månad tills det "tas över" av Rackbeat.

Starta synkroniseringen

När integrationen mellan Fiken och Rackbeat är inställd har du möjlighet att göra en startsynkronisering - dvs. du kan överföra (viss) aktuell data från Fiken till Rackbeat.

Vid startsynkroniseringen kan följande överföras:

 • Kunder
 • Leverantörer
 • Produkter

OBS! Startsynkroniseringen kan bara göras en gång i samband med installationen av integrationen och överföringen av data kan bara gå från Fiken till Rackbeat - inte tvärtom. 

Vad kan överföras från Rackbeat till Fiken?

När integrationen är installerad kommer dataöverföringen att ske från Rackbeat till Fiken. Följande skall överföras:

 • Leverantörsfakturor (kan överföras antingen som ett utkast eller bokfört)
 • Försäljningsfakturor (kan överföras antingen som ett utkast eller bokfört)
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Varor
 • Förteckningar över material
 • Inventarieförteckning

Data som överförs från Rackbeat till Fiken sker alltid "omedelbart" - det bör därför inte ta mer än några minuter innan det syns i ditt Fiken-avtal.

Vad kan överföras från Fiken till Rackbeat?

Ingen data kan överföras från Fiken till Rackbeat annat än vid startsynkroniseringen.

Vad är det vi inte synkroniserar?

 • Ordningen
 • Bokfört lagervärde (det överförs vid inventarieförteckningen istället)

VIKTIGT när du installerar integrationen:

Om du skapar nya varugrupper i Rackbeat är det viktigt att du uppdaterar dessa även i inställningarna till integrationen då denna "mappning" bestämmer köp- och försäljningskonton i Fiken.