Jag vill flytta produkter från en plats till en annan

Jag har en produky som behöver flyttas till en annan plats (ett annat lager)

Du kan enkelt flytta dina varor från en plats till en annan. Oavsett om det bara är några få sorters varor eller om det är ett större urval av varor.

Bara några få sorters varor behöver flyttas till en annan plats

Om det bara är några få sorters varor som behöver flyttas rekommenderar vi att du manuellt skapar en lagerflytt på dessa varor - det görs så här:

 1. Klicka på fliken "Lager"
 2. Klicka på "Lagerflyttar" i menyn till vänster
 3. Klicka på "Skapa ny" 
 4. Du kan nu välja vilket datum lagerflytten ska vara giltig från respektive från vilken plats varan ska flyttas från och till
 5. Fyll i relevant information och klicka på "Skapa Utkast lagerflytt"
 6. När du klickar på "Bokför" kommer ändringen att ske

Större urval av varor måste flytta lokal

Om du har ett större urval av varor som måste flyttas från en lokal till en annan är det möjligt att göra en import. 

 1. Klicka på fliken "Lager"
 2. Klicka på "Lagerflytt" i menyn till vänster
 3. Klicka på "Importera" 
 4. Du har nu möjlighet att ladda ner en exempelfil - vilket vi alltid rekommenderar för att säkerställa att du får rätt data som ingår i importen. Det är viktigt att du sparar filen som en .csv fil med utf-8-kodning
 5. Kom ihåg att fylla i de obligatoriska fälten: Datum, Varunummer, Antal varor, Från lokal, Till lokal, Anledning
 6. Du kan nu importera filen
 7. Om du använder exempelfilen kommer den automatiskt att ange och mappa de matchande kolumnerna. Annars mappar du kolumnerna i fältet genom att helt enkelt trycka på rubrikerna till det fältet
 8. Om du vill ta bort ett fält trycker du på "X"
 9. Klicka på "Importera"
 10. Justeringen ligger nu som ett utkast och ändringarna träder först i kraft när du klickar på "Bokför".