Lagerjustering: Så justerar du antalet produkter i ditt lager

Jag vill ändra antalet produkter i mitt lager.

Det finns två sätt att justera detta på:

Det enkla sättet är via produktöversikten

  1. Tryck på de tre små prickarna längst till höger om artikellinjen 
  2. Välj "Justera lager" 
  3. "Plats" välj den plats där du vill lägga till / ta bort varor (om platsen inte visas i rullgardinsmenyn kan den alltid sökas efter)
  4. Antal: här är hur många varor som finns i lager på denna plats

(OBS - om det finns en bock vid "Faktiskt antal" betyder det att det är det faktiska numret du anger i fältet "Antal" - dvs. vad som faktiskt finns i lager som uppdateras. Om det inte finns någon bock i fältet "Faktiskt antal" gör systemet istället en relativ justering - till exempel kan du skriva 2/-2 och sedan läggs 2 stycken till /tas bort från förvaret)

Du kan också justera ditt lager via en förordning - här har du möjlighet att lägga till mer information om datum, anledning, beskrivning etc.:

Denna förordning görs på fliken Varor:

  1.  "Lager" (flik)
  2.  "Justering"
  3.  "Skapa ny justering"
  4.  Välj "Justera antal"

 

Om justeringar behöver göras på en större mängd varor kan detta göras via en import - du hittar en guide till det här HelpDesk export / import