Webhook

En webhook är en anslutning som låter systemen "prata" med liveuppdateringar, så att informationen delas direkt.