Overførsel af din lagerværdi fra Rackbeat til e-conomic - sådan fungerer det

For at sikre, at lagerværdien fra Rackbeat afspejles i dit regnskab, kan Rackbeat lave en automatisk justering af lagerværdien i e-conomic.

I indstillingerne for din e-conomic integration (Rackbeat > Apps > e-conomic Indstillinger) har du mulighed for at aktivere en automatisk overførsel af lagerværdi fra Rackbeat til e-conomic. Det gør du under afsnittet 'Daglig lagerværdi opdatering'.

Hvis du aktiverer det, vil der blive oprettet reguleringer på differencen mellem den sidst bogførte lagerværdi og den nuværende lagerværdi (i Rackbeat).

Du vælger selv frekvensen for, hvor ofte lagerværdien skal overføres til e-conomic. Lagerværdireguleringen kan foretages enten: 

  • Dagligt (Kl. 23.59)
  • Ugentligt (Søndag kl. 23.59)
  • Månedligt (Sidste dag i måneden kl. 23.59)

Den automatiske postering af lagerværdireguleringen oprettes som en ‘kladde’ i en ønsket kassekladde.

NB! Vi anbefaler, at du bogfører posteringen 'med det samme', eller som minimum inden næste automatiske lagerværdireguleringen oprettes. Derfor skal du være realistisk i dit valg af frekvens. Hvis du ikke bogfører kassekladderne dagligt, giver det ikke mening at vælge en daglig overførselsfrekvens. Her bør du i stedet overveje, om den skal overføres ugentligt eller månedligt. 

Alternativet til automatisk overførsel er, at du selv bogfører en postering i e-conomic for at justere lagerværdien. 

Logikken bag den automatisk lagerværdiregulering

For at forstå logikken bag den automatisk lagerværdiregulering, vil vi starte med at gennemgå vores ‘kreditor integration’ (Leverandørfakturaer) i Rackbeat.

Selvom det kan virke lidt kontroversielt, anbefaler vi i Rackbeat, at man konterer sit varekøb direkte i driften (og altså ikke på en lagerkonto i Balancen). Årsagen til dette skal findes i momskoder og den efterfølgende rapportering. Det er nemlig sådan, at Rackbeat altid anvender den valgte ‘standard momskode’ på finanskontoen, når en leverandørfaktura overføres til en kassekladde i e-conomic.

Hvis vi tager udgangspunkt i e-conomics termer, så ville det betyde, at hvis du valgte konto 5520 (Varelager) som modkonto til dine leverandørfakturaer, så ville posteringen i e-conomic altid angives uden momskode (og dermed uden momsfradrag) - det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt! 

Derfor anbefaler vi, at du fører varekøbet direkte i driften. Så kan du også anvende de korrekte momskoder afhængigt af leverandørens placering, eksempelvis I25, IV25.

Vi anbefaler også, at der oprettes en ny konto til Varekøb i DK uden moms, ex. 1315: “Direkte omkostninger DK u/moms”. Se her, hvordan du opretter en ny konto i e-conomic

Nedenfor har vi inkluderet et eksempel på, hvordan opsætningen af kreditorintegrationen kunne se ud - dette er dog altid individuelt for den enkelte virksomhed. Vi anbefaler at du rådfører dig med din revisor, hvis du er i tvivl.

Automatiske lagerværdiregulering

Lad os vende tilbage til den automatiske lagerværdiregulering og tage udgangspunkt i et tænkt eksempel, for at illustrere logikken:


Du modtager en faktura på varekøb fra din danske leverandør, eksempelvis Vareleverandør ApS. Fakturaen er på DKK 30.000 inkl. moms.

Fakturaen registreres i Rackbeat og overføres til kassekladden ‘Daglig’ i e-conomic som typen Leverandørfaktura, konteret på 1310 med momskode I25 . 

Hvordan en leverandørfaktura bogføres:

Debet Kredit
1310: 24.000 (varekøb)  
6903: 6.000 (moms)  
  6800: 30.000 (Leverandør)


Din lagerværdi i Rackbeat er nu øget med DKK 24.000, da der kun er foretaget indkøb til lager og ikke er solgt noget i perioden. Når klokken bliver 23.59 vil Rackbeat foretage en automatisk regulering, der ser således ud: 

Debet Kredit
5520: 24.000 (Lager)  
  1330: 24.000 (Regulering)


Dermed vil dit regnskab se, således ud: