PIM (Product information management)

PIM (Product Information Management) er et system, der samler alle dine produktdata samme sted. 

Det betyder, at du kan ændre i din produktinformation ét sted og det derefter automatisk opdateres alle andre steder.