Visma e-conomic integrationsindstillinger

Integrationen til Visma e-conomic kan indstilles, så den passer med din arbejdsgang. Nedenfor gennemgår vi mulighederne og hvad du skal tage stilling til.

Tilgå integrationsindstillingerne 

  1. Hold musen over dit navn øverst til højre og vælg "Brugerindstillinger"
  2. Klik på "Apps" i menuen til venstre
  3. Klik på "Indstillinger" ud for din Visma e-conomic integration

Gennemgang af indstillinger

Øverst i dine indstillinger er der fire faner. Vi gennemgår fanerne kronologisk neden for.


Generelle indstillinger

Leverandørfakturaer 

Du kan vælge, om du ønsker at aktivere kreditorintegrationen.

Siger du "ja" til dette, vil leverandører, leverandørfakturaer, bestillinger m.m. blive synkroniseret. 

Derefter skal du tage stilling til følgende:

I feltet under "Konto for leverandørgrupper" skal du vælge, hvilken kreditor samlekonto i e-conomic du vil bruge til dine leverandører.  

I feltet under "Kassekladde" skal du vælge, hvilken kassekladde i din e-conomic aftale du ønsker at få leverandørfakturaer overført til.

Vi anbefaler, at du opretter en særskilt kassekladde til leverandørfakturaer fra Rackbeat.

 Bogføring

I feltet under "Standard konto hvis ingen fundet" skal du vælge en standard konto for varekøb.

I matrixen ud for produktgrupperne og under momszonerne, vælger du de specifikke konti for varekøb. Her skal du være opmærksom på at vælge de korrekte konti i forhold til at få opløftet den korrekte moms for de respektive momszoner. Du vælger konti, som er i din kontoplan i e-conomic.

Kundefakturaer

Her kan du vælge, om du ønsker at aktivere debitorintegrationen.

Siger du "ja" til dette, vil kunder, kundefakturaer, modtagelser m.m. blive synkroniseret - dvs. overført fra Rackbeat til e-conomic.

Derefter skal du tage stilling til følgende:

I rubrikken "Brug faktisk antal ved oprettelse", vælger du, om du ønsker, at det faktiske antal (varens pris/antal) skal overføres til e-conomic.

Siger du "ja" til dette, vil kundefakturaer anvende det faktiske antal på linjerne. 

OBS! Hvis du anvender mere end 2 decimaler i Rackbeat, skal du være opmærksom på, at "Brug faktisk antal ved oprettelse" kan skabe problem i værdien.


I rubrikken "Bogfør fakturaer i e-conomic ved bogføring i Rackbeat", vælger du, om du ønsker, at fakturaer bogført i Rackbeat skal overføres til e-conomic som allerede bogførte fakturaer og dermed lægges i "arkiv" i e-conomic eller om de skal overføres som kladder i e-conomic.

Siger du "ja" til dette, vil kundefakturaer ikke blive oprettet som kladder i e-conomic.
Lader du omvendt rubrikken stå tom, vil kundefakturaer bogført i Rackbeat blive overført som kladder i e-conomic.


Rubrikken "Bogfør aldrig EAN fakturaer" vælges, hvis du har behov for at sende EAN-fakturaer til dine kunder.
Siger du "ja" til dette, bogfører vi aldrig EAN-fakturaer. De vil i komme ind i e-conomic som kladder, og du vil kunne afsende dem fra e-conomic (det er nemlig ikke muligt at gøre via Rackbeat). 
OBS! Hvis du vælger "Bogfør aldrig EAN fakturaer", er det vigtigt, at du også har sat flueben i "Bogfør fakturaer i e-conomic ved bogføring i Rackbeat" - ellers fungerer indstillingen ikke.

I rubrikken "Marker fakturaer som afsendt ved bogføring i e-conomic", vælger du, om fakturaer skal markeres som "afsendt" i Rackbeat, når du bogfører i e-conomic.
Siger du "ja" til dette, vil kundefakturaer blive markeret som fuldført når de bogføres uden en tilsvarende ordre.

Feltet "Varenr. til tomme e-conomic varelinjer" anvendes, hvis du har en varelinje i e-conomic uden en vare tilknyttet. I Rackbeat skal der nemlig altid være varer tilknyttet varelinjer.
Vi anbefaler, at du opretter en vare i Rackbeat uden varelager, som kan knyttes til varelinjerne i e-conomic uden tilknyttet vare. 

Angiv i feltet det varenummer, som varelinjer uden tilknyttede varer i e-conomic skal knyttes til. 

Ved "Aktiver One Stop Moms" har du mulighed for at vælge, om One Stop Moms reglerne skal anvendes ved overførsel af kunder fra Rackbeat til e-conomic.

Produkter og grupper

I rubrikken "Brug faktisk kostpris" vælger du, om vi skal anvende produktets "kostpris" fra Rackbeat ved oprettelse i stedet for "foreslået indkøbspris".
Er du i tvivl om forskellen mellem kostpris og foreslået indkøbspris, kan du læse mere her.

Layouts

Her kan du vælge, hvilke layouts i e-conomic som skal matches med layouts i Rackbeat.
Det er på de enkelte kunders stamoplysninger, du vælger, hvilket layout der skal være tilknyttet dem.

Daglig lagerværdi opdatering

I rubrikken "Aktiver lagerværdi-synkronisering" vælger du, om du ønsker, at der bliver overført lagerværdi fra Rackbeat til e-conomic på valgte konti (du vælger selv konti længere nede).
Siger du "ja" til at aktivere lagerværdi-synkroniseringen, skal du tage stilling til følgende:
I feltet "Frekvens" skal du vælge, hvor ofte du ønsker, at lagerværdien skal overføres til e-conomic. Her kan du vælge i mellem: 
  • Dagligt
  • Ugentligt
  • Månedligt
I feltet "Kassekladde" vælger du den kassekladde, som lagerværdien skal overføres til. Du kan vælge mellem kassekladder i din e-conomic aftale.
Det er vigtigt, at du sikrer dig, at det er en kassekladde, som kan håndtere "finansbilag".

I feltet "Varelager konto" vælger du den varelagerkonto i e-conomic, der skal anvendes ved overførelsen af lagerværdien fra Rackbeat til e-conomic. Er du i tvivl om, hvilken konto i din kontoplan du skal bruge her, anbefaler vi, at du rådfører dig med din bogholder og/eller revisor. 
I feltet "Modkonto" vælger du den modkonto i e-conomic, der skal anvendes ved overførelsen af vareforbrug fra Rackbeat til e-conomic. Er du i tvivl om, hvilken konto i din kontoplan du skal bruge her, anbefaler vi, at du rådfører dig med din bogholder og/eller revisor.

 Avancerede Indstillinger

I den anden fane for oven finder du de avancerede indstillinger. Vi gennemgår disse kronologisk nedenfor.

Tilladte valutaer

Hvis du arbejder med flere valuta, men kun ønsker, at kundefakturaer med specifikke valuta overføres fra Racbeat til e-conomic, kan du benytte denne indstilling. 

Sætter du f.eks. flueben ud for "DKK", overfører vi kun kundefakturaer med valuta "DKK" til e-conomic. 

e-conomic til Rackbeat synkronisering

Hvis du ønsker, at der skal overføres salgsordrer, kunde- og/eller varedata fra e-conomic til Rackbeat, kan du vælge det her.

  • Ordrer overføres hvert 5. minut
  • Kunder overføres/opdateres hver time
  • Varer overføres/opdateres hver time

Projektstyring

Hvis du benytter projektstyring i e-conomic, har du her mulighed for at aktivere projektstyring på fakturaer. 

Projektnummer skal indtastes i Rackbeat fakturaens "Heading" som tal (ingen bogstaver, mellemrum eller specialtegn). Skærmbillede 2022-07-07 122954

Bloker brugerdefineret felt på ordre

Hvis du har kundefakturaer, som du ikke ønsker overført til e-conomic fra Rackbeat, kan du aktivere denne funktion og sætte en bestemt "værdi" ind i et brugerdefineret felt på fakturaens ordre.

1. Vælg hvilket felt på ordren, værdien skal angives i 

2. Angiv værdien (f.eks. "e-conomic 1")

Bloker fakturaer fra kunder i kundegrupper

Denne og den efterfølgende indstilling minder om hinanden. Begge er relevante, hvis du har kundegrupper, hvor du aldrig ønsker at kundefakturaer overføres fra Rackbeat til e-conomic. Forskellen på dem er, om du har få eller mange af sådanne kundegrupper. 

Hvis du har en/få kundegrupper, hvor du ønsker, at fakturaer ikke skal overføres fra Rackbeat til e-conomic, kan du benytte denne indstilling. 

Sæt flueben i boksen "Blokeret" til højre for den/de kundegruppe(r), hvor fakturaer skal blokeres.

Hermed vil kundefakturaer knyttet til netop denne kundegruppe altid blive blokeret, så de aldrig overføres til e-conomic, men blot forbliver i Rackbeat.

OBS! Vi anbefaler, at du ikke kombinerer brug af denne funktion med nedenstående funktion "Tillad kun fakturaer fra kunder i kundegrupper".

Tillad kun fakturaer fra kunder i kundegrupper

Hvis du har mange kundegrupper, hvor du ønsker, at fakturaer ikke skal overføres fra Rackbeat til e-conomic, kan du benytte denne indstilling. 

Sæt flueben i boksen "Tilladt" til højre for den/de kundegruppe(r), hvor fakturaer skal overføres til e-conomic.

Hermed vil kundefakturaer knyttet til netop denne kundegruppe altid blive overført fra Rackbeat til e-conomic, mens de resterende (uden flueben) ikke bliver overført - de forbliver blot i Rackbeat.

OBS! Vi anbefaler, at du ikke kombinerer brug af denne funktion med ovenstående funktion "Bloker fakturaer fra kunder i kundegrupper".


Handlinger

I den tredje fane øverst finder du "Handlinger". Denne fane giver mulighed for manuelt at overføre fakturaer til e-conomic fra Rackbeat - f.eks. hvis en bogført kundefaktura i Rackbeat ikke er blevet overført til e-conomic. 

Indtast fakturanummeret på den faktura, du ønsker at overføre og klik "send" 

OBS! Man skal være opmærksom på, at denne funktion kan skabe problemer med fakturaer, som overføres flere gange og derfor anbefaler vi, at du tager kontakt til vores Support team, inden du bruger denne mulighed. 


Faktura fejl

I fjerde og sidste fane kan du få se, om der er noget, som er fejlet i overførsel af fakturaer fra Rackbeat til e-conomic. Du vil kunne se fakturanummer, tidspunktet for den mislykkedes overførsel og årsagen til, at overførslen har slået fejl. 

Hvis du er i tvivl om, hvad årsagen betyder, kan du altid række ud til vores Support team.