e-conomic: Min finanslagerværdi bliver ikke overført til e-conomic

Hvis din finanslagerværdi ikke overføres til Rackbeat, er det typisk fordi der ikke er valgt de korrekte indstillinger for integrationen mellem Rackbeat og e-conomic. Her skal man sikre sig, at man har valgt at aktivere "lagerværdi-synkronisering". Man skal også tage stilling til, hvor ofte finanslagerværdien skal overføres til e-conomic. Den kan enten overføres dagligt, ugentligt eller månedligt. Finanslagerværdien skal bogføres i e-conomic efter hver overførsel - derfor foretrækker nogle af vores brugere kun at overføre ugentligt eller månedligt.  


Det kan også skyldes, at man i indstillingerne ikke har valgt noget i feltet "kassekladde". Såfremt der ikke er valgt en kassekladde, vil der ikke blive overført nogen finanslagerværdi til e-conomic. 

Finanslagerværdi e-conomic

Check:

Er overførelse af lagerværdi synkroniseringen aktiveret?

Er der valgt kassekladde i indstillingerne for integrationen?

Er der valgt en kassekladde som ikke kan håndtere finansbilag?

 

NB! Det er ikke muligt at overføre finanslagerværdier med tilbagevirkende kraft. Man kan i stedet trække rapporten "Finanslagerværdi" i Rackbeat og foretage posteringen manuelt i e-conomic.