Mapping

'Mapping' betyr å 'lage et kart'. I softwaresammenheng refererer det ofte til en matchingprosess hvor punktene i ett oppsett matches opp mot punktene i et annet oppsett.