Hva er forskjellen på "Bruker" og "Medarbeider"?

I Rackbeat er det forksjell på "Bruker" og "Medarbeider".

En bruker har adgang til Rackbeat, mens en medarbeider har ikke adgang, men er registrert i systemet slik at det er mulighet for å kunne knytte hun/han på f.eks. leveransemottakelser eller ordre.

En bruker vil alltid automatisk bli opprettet som medarbeider, mens en medarbeider må opprettes manuelt.