Slik eksporterer du kundedata

Du har muligheten til å eksportere den dataen du har på kundene dine. Det kan f.eks. være en god ide hvis du skal importere kundedata og vil sikre en backup først. Nedenfor viser vi deg hvordan du eksporterer kundedataen din.

Du kan eksportere kundedata på to ulike måter i Rackbeat. Den ene metoden vil lage en komplett eksport av all kundedata du har, mens ved den andre metoden kan du velge ut den kundeinformasjonen du ønsker å eksportere. Vi gjennomgår begge mulighetene her.  

Eksport av kundedata med mulighet for å velge hvilke kundeinformasjon som skal eksporteres

 1. Klikk på fanen "Salg" øverst på siden
 2. Klikk "Kunder" i menyen
 3. Velg den/de kundene du ønsker å eksportere ved å sette kryss av i den lille boksen til venstre på linjen - ønsker du å eksportere alle, trenger du ikke å sette kryss, emn bare gå videre til neste trinn
 4. Klikk på "Eksporter" øverst i høyre hjørne 
 5. Velg den kundeinformasjonen du ønsker å ha med i eksporten din
 6. Velg om du ønsker å motta en e-mail eller ikke når eksporten er ferdig 
 7. Klikk "Eksporter"
 8. Når eksporten er ferdigbehandlet kan du laste ned filen ve då klikke på "Last ned fil" 

Eksport av kundedata

 1. Hold musen over navnet ditt øverst i høyre hjørne og klikk på "Brukerinnstillinger" 
 2. Velg "Data eksport" i menyen til venstre
 3. Du står nå i fanen "Kunder" - klikk på "Eksporter kunder" 
 4. Filen blir lastet ned med en gang