Slik oppdaterer du kundedata via import

I kundeimporten vår kan du både importere helt nye kunder og oppdatere de eksisterende. Det sparer deg tid hvis du skal opprette eller oppdatere mange kunder samtidig. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du oppdaterer kundedata gjennom en import.

Vi anbefaler at du først gjør en eksport av den relevante dataen. På denne måten har du en backup hvis det skulle oppstå problemer under importen. Hvis du trenger hjelp med å eksportere leverandørdataen din kan du gå til artikkelen vår: "Slik eksporterer du kundedata". 

Kanskje har du allerede en excel-fil med kundedata. Den kan du godt bruke hvis den inneholder de obligatoriske kolonnene vi går gjennom i artikkelenVi anbefaler at du bruker eksempel-filen vår (lastes ned i Rackbeat som beskrevet under), som viser hvordan en korrekt oppstilt importfil skal se ut. 

Uansett om du bruker din egen fil eller vår, er det viktig at formatet som importeres er av typen .CSV (CSV UTF-8 (kommasepareret)).

Importering av oppdatert kundedata

 1. Klikk på fanen "Salg" øverst på siden
 2. Klikk på "Kunder" i menyen
 3. Klikk på "Importer" øverst i høyre hjørne
 4. Nå har du muligheten til å enten velge din egen excelfil eller å laste ned en eksempel-fil ved å trykke på teksten "Eksempel fil" 
  Vi anbefaler at du laster ned eksempel-filen og bruker denne for å sikre at du får den korrekte dataen med i importen.
  Den dataen som skal importeres må oppfylle følgende kriterier: 
  • Obligatorisk informasjon er følgende: Kundenummer og den kolonnen du ønsker å oppdatere

   Se her forklaring på de kolonnene det er mulig å lese inn. Obligatoriske kolonner er markert med stjerne*.
  Kolonne Forklaring
  Kundenummer* Kundens nummer. Maksimum 9 tegn.
  Navn Kundens navn. Maksimum 255 tegn.
  Gruppe Kundens gruppe. Gruppens nummer, og ikke navn skal tastes inn i denne kolonnen.
  Adresse 1 Kundens første adresse
  Adresse 2 Kundens andre adresse
  Postnummer Kundens postnummer
  By Kundens by
  Land Kundens land
  Momssone

  Kundens momssone. Følgende kan angis i importarket: 

  Innland: 1, domestic, innland

  EU: 2, eu, europe, europa

  Utland/Abroad: 3, abroad, utland

  Innland (u. moms): 4, domestic_exempt, domestic (exempt)

  Betalingsbetingelser Her velges kundens betalingsbetingelser. Må være opprettet på forhånd. Betalingsbetingelsens nummer, og ikke navn, skal inntastes i denne kolonnen.
  CVR Kundens CVR-nummer
  Mail Kundens mailadresse
  Telefon Kundens telefonnummer
  Valuta Kundens standardvaluta. Skal angis med valutakode på 3 tegn. Danske kr. (DKK), euro (EUR) etc. Du kan se valutakoden under valutafanen i virksomhetsinnstillingene. Her kan du på samme måte legge til alle de valutaene virksomheten bruker. 
  Språk Kundens språk. Nye språk legges til under språkfanen i virksomhetsinnstillingene.
  EAN Kundens EAN-nummer, hvis de har det
  Layout Kundens layout. Må være opprettet på forhånd. Se hvordan her
  MaksKredit Hvis det er et maksimum på den kreditten kunden har, kan dette angis her. 
  Brukerdefinerte felter

  Hvis du har opprettet brukerdefinerte felter på kunden kan disse opprettes her. Hvert felt skal angis med feltets ID. Hvis et felt har ID 1 skal kolonnen matces ed 'field 1' etc.

 5. Fyll ut filen din med den relevante dataen og lagre den som en .CSV UTF-8 (kommasepareret) fil
 6. Klikk på "Velg fil" for å laste opp filen
 7. Huk av i boksen "Oppdater eksisterende" øverst til venstre
 8. Nå har du muligheten til å tilpasse importen og sikre at kolonnene og dataen som skal importeres til Rackbeat stemmer overens. Hvis du er i tvil om hvordan dette trinnet fungerer, kommer det en nærmere forklaring her: 

  Øverst i vinduet kan du se excel-filen din. Under ser du noen overskrifter i fet teskt - det er "navnet" på datafeltene for kunder i Rackbeat. Kolonnene i excel-filen din skal parres med datafeltene i Rackbeat- Det blir de via boksen under overskriften. Boksen under overskriften skal altså inneholde navnet på den aktuelle kolonnen i excel-filen din. Hvis du bruker eksempel-filen har den allerede parret de matchende kolonnene. 

  Hvis det er kolonner i excel-filen din du ikke ønsker å importere data fra, kan du slette dem ved å klikke på "X" i den aktuelle boksen. 

  Hvis en boks ikke er blitt parret (står tom) kan du trekke navnet på kolonnen i excel-filen du ønsker å parre datafeltene med, ned i boksen. 

  OBS!  Du trenger ikke parre alle feltene - det må gjerne være tomme bokser hvis denne dataen ikke er relevant for deg. 
 9. Nå kan du importere filen

Primære årsaker til at importfilen ikke kan bli lest i Rackbeat: 

 • Tomme celler i obligatoriske kolonner
 • Et inntastet språk som ikke finnes i Rackbeat i forveien
 • Et inntastet layout som ikke finnes i Rackbeat i forveien
 • En inntastet betalingsbestingelse som ikke finnes i Rackbeat i forveien
 • En inntastet kundegruppe som ikke finnes i Rackbeat i forveien/ en inntastet gruppe skrives med navn i stedet for nummer
 • Kundenummer med over 9 tegn
 • Kundenavn med over 255 tegn