Shopify: Produktet mitt er ikke blitt opprettet i Rackbeat (jeg har opprettet det i Shopify)

Hvis produktene dine ikke overføres til Rackbeat er det typisk fordi det ikke er valgt de korrekte innstillingene for integrasjonen mellom Rackbeat og Shopify. 

Man skal derfor sikre seg at man under "Sync priority" har valgt Shopify.

Sjekk:

  • Har du angitt et unikt SKU nummer på varen din i Shopify?
  • Er varenummeret ditt 25 tegn eller mindre? (Rackbeat kan max. håndtere varenummre på 25 tegn)