Shopify: Produktet mitt er ikke blitt opprettet i Rackbeat (jeg har opprettet det i Rackbeat)

Hvis produktene dine ikke overføres til Shopify er det typisk fordi det ikke er valgt de korrekte instillingene for integrasjonen mellom Rackbeat og Shopify. 

Man skal derfor forsikre seg om at man under "Sync priority" har valgt Rackbeat. 


Dessuten kan man i innstillingene for integrasjonen også velge å si "ja" til at man under "Sales prices in Rackbeat are excluded VAT?". Sier man "ja" til dette vil det bli lagt til 25% moms i salgsprisene dine når de overføres til Shopify. Denne muligheten er kun gyldig når man har valgt synkroniseringsprioriteten til å være Rackbeat.