WooCommerce: Salgsprisene mine er feil i Rackbeat i forhold til det jeg har angitt i WooCommerce

Hvis salgsprisene er feil i Rackbeat i forhold til WooCommerce, skyldes dette typisk at man i innstillingene i WooCommerce skal angi om salgsprisene er med eller uten moms.

Integrasjonen er satt op slik at den alltid ved overføring av produkter overfører salgsprisene ekskludert moms - den kan ikke differensiere mellom disse to mulighetene i WooCommerce. Derfor anbefaler vi at du alltid har prisene i WooCommerce oppgitt ekskludert moms. 

Bemerk: 

I forhold til synkronisering av ordre til Rackbeat så vil integrasjonen alltid sørge for å matche den/de prisene som er angitt på selve ordren og derfor kun priser i varekortet, som eventuelt kan berøres av ovenstående forskjell mellom salgspriser angitt med og uten moms.