Oppsetting av Shopbox integrasjonen

Du kan integrere Rackbeat til Shopbox avtalen din, slik at data overføres mellom de to systemene. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du setter opp integrasjonen mellom Rackbeat og Shopbox.


Hvis du vil vite mer om integrajsonen mellom Rackbeat og Shopbox (f.eks. hvilken data som blir overført), før du går igang med installasjonen, kan du lese artikkelen vår ''Om Shopbox Integrationen''.


Du kan sette opp integrasjonen selv. Vi anbefaler at du får hjelp av en av våre onboarding-partnere som kan garantere deg en korrekt oppsetting av integrasjonen. Kontakt vårt Support team, som kan sette deg i kontakt med en onboarding-partner. 

Supporten vår svarer gjerne på spørsmål vedrørende integrasjonen, men assisterer ikke på selve integrasjonsoppsettingen. 

Gjør deg klar - dette skal du gjøre før du installerer integrasjonen

Før du kan installere integrasjonen skal du ha opprettet følgende i Rackbeat: 

 • Varegruppe
  Opprett en ny varegruppe med nummer 1 og navn "Varer m/lagerstrekk" og marker "Ja" ved "Har lager" - eller bruk en tilsvarende eksisterende. 
  Du kan se hvordan du oppretter en varegruppe her.
 • Lokasjon
  Opprett en ny lokasjon med navnet av Shopbox kassesystem lokasjonen - eller bruk en eksisterende. 
  Opprett en lokajson for hvert kassesystem dere bruker i Shopbox.
  Du kan se hvordan du oppretter lokasjoner her.
 • Felter
  Opprett to 'custom varefelt' med navnene "Shopbox UID felt ID" og "Shopbox variasjonsfelt ID" - eller bruk eksisterende navn. 
  Du kan se hvordan du oppretter felter her.

Installasjon av integrasjonen

Integrasjonen mellom Rackbeat og Shopbox er tilgjenglig Rackbeats App Sektion, som du finner under "Brukerinnstillinger" (øverst i høyre hjørne) og dermed "Apps" i menyen til venstre. 

Shopbox krever at man har Rackbeat Premium da man skal opprette custom felter, som er en premium funksjon

 1. Klikk "Installer" på Shopbox Webshop app'en
 2. Sett inn E-mail og Kodeord fra Shopbox kontoen deres 
 3. Klikk "Lagre innstillinger" og vent - nå opprettes forbindelse

NB! Du trenger ikke å ta stilling til "Initial Sync" her - det skjer først etter du har valgt resten av innstillingene og lagrer innstillingene igjen. 

Gå gjennom innstillingene dine

Ta stilling til "Initial Sync" 

Med Initial Sync har du mulighet til å få overført de nåværende varene og lagerbeholdningen din fra Shopbox til Rackbeat. 

Velg "Shopbox -> Rackbeat" hvis du ønsker å overføre varene dine via Initial Sync. 

Du kan også velge "do not sync" og i stedet eksportere en CSV-fil fra Shopbox , som etterfølgende kan importeres til Rackbeat. 

Initial Sync kan kun gjennomføres én gang og det skal skje i forbindelse med installasjonen - det vil si selv om man velger "do not sync", vil man ikke kunne endre dette etter man har lagret innstillingene igjen.

Ta stilling til produktinnstillingene dine

Shopbox UID felt ID: 

Her skal du taste inn nummeret på det 'custum varefeltet' du har opprettet med navnet "Shopxob UID felt ID".

Nummeret er auto-generert når du oppretter feltet i Rackbeat. 

Shopbox variasjons felt ID: 

Her skal du taste inn nummeret på det 'custom varefeltet' du har opprettet med navnet "Shopbox variasjonsfelt ID".

Nummeret er auto-generert når du opprtter feltet i Rackbeat. 

Løpende synkronisering av produkter: 

Hvis du velger "Rackbeat" vil nye produkter opprettet i Rackbeat umiddelbart bli overført til Shopbox. På samme måte vil produkter også automatisk bli oppdatert i Shopbox hvis du gjør endringer i Rackbeat. 

Hvis du velger "Shopbox" vil nye produkter opprettet i Shopbox bli overført til Rackbeat. På samme måte vil produkter også automatisk bli oppdatert i Rackbeat hvis du gjør endringer i Shopbox. 

Overføringen av data fra Shopbox til Rackbeat skjer hver andre time (2 timer). 

Hvsi du velger "Begge veier" vil nye produkter opprettet i Rackbeat eller Shopbox bli overført til Rackbeat eller Shopbox. På samme måte vil produkter også automatisk bli oppdatert i Rackbeat eller Shopbox hvis du gjør en endring i et av de to systemene. 

Hvis du velger "Deaktiver løpende synkronisering" vil produkter oppretttet og/eller redigert i Rackbeat/Shopbox ikke bli overført mellom de to systemene. 

Opprett strukturvaer fra Rackbeat i Shopbox: 

Sier du ja til dette vil strukturvarer automatisk bli opprettet i Shopbox når de blir opprettet i Rackbeat. 

Det gjelder kun hvis det under "løpende synkronisering av produkter" er valgt enten: "Synkroniser fra Rackbeat" eller "Synkroniser produkter begge veier". 

Tilføy moms:

Sier du ja til dette vil varesalg (ordre) som kommer over i Rackbeat bli registrert med moms. 

Ta stilling til lokasjonenen dine

I den første seksjonen av 'Lokasjoner' skal du linke Shopbox lokasjonen din med Rackbeat lokasjonen din. Her kan du knytte alle Shopbox lokasjonene dine til en bestemt Rackbeat lokasjon (hovedlokasjon) eller forksjellige lokasjoner, som hører til de forskjellige Shopbox butikkene. 

Hovedlager i Rackbeat: 

Denne brukes som en standardlokasjon i tilfelle av at vi ikke kan finne lokasjonen i Rackbeat. 

Hovedlager i Shopbox: 

Denne brukes som en standardlokasjon dersom vi ikke kan finne lokasjonen i Shopbox. 

Ta stilling til kategoriene dine

I den første seksjonen av 'Kategorier' skal du linke Shopbox kategoriene deres med varegruppene i Rackbeat. 

Du kan enten velge å linke hver kategori til forskjellige varegrupper i Rackbeat, eller alle kategorier til den samme varegruppen (f.eks. "varer til salg" eller "varer/moms")

Standard Shopbox-gruppe: 

Denne brukes som en standard kategorigruppe dersom vi ikke kan dinne kategorien om bruker i Rackbeat, i Shopbox. 

Feilsøkning

Manuell sync av ordre fra Shopbox til Rackbeat: 

Denne funksjonen er KUN i tilfeller med manglende overføringer av ordre. Her kan Shopbox ordre ID fylles ut og ordren vil bli overført til Rackbeat. 

Brukes på eget ansvar, da det kan skape duplikater.

Nå er du klar for å lagre innstillingene og aktivere integrasjonen!

Integrasjonen er nå installert og du er klar til å motta ordre fra Shopbox.