Så importerar du kundkontakter

Du kan ansluta kontakter till dina kunder. Om du har många kontakter kopplade till samma kund kan det vara bra att importera informationen i stället för att skapa eller redigera den manuellt. Nedan guidar vi dig genom hur du gör detta.

Om du redan har data om dina kundkontakter i systemet och vill importera antingen nya data eller uppdatera de befintliga, rekommenderar vi att du först exporterar relevant data. På så sätt har du en säkerhetskopia om det skulle uppkomma några problem med importen. Om du behöver hjälp med hur du exporterar kundkontakter, gå till vår artikel: "Så exporterar du kundkontakter".

Du kan använda importfunktionen både om du vill skapa helt nya kontakter och om du vill uppdatera/redigera de befintliga.

Importera kundkontakter

  1. Klicka på fliken "Försäljning" högst upp
  2. Klicka på "Kunder" i menyn
  3. Hitta kunden du vill importera kontakter till och få åtkomst till kunden genom att klicka på kundnumret till vänster på raden
  4. Klicka på fliken "Kontakter"


5. Klicka på "Importera"


6. Du har nu möjlighet att ladda ned en exempelfil – vilket vi alltid rekommenderar för att säkerställa att du får rätt data som ingår i importen. Det är viktigt att du sparar filen som en .csv fil med utf-8-kodning

7. Kom ihåg att fylla i de obligatoriska uppgifterna: Kundnummer, kontaktnummer och namn. Dessutom kan du om du vill ange mail, telefon och jobb, samt om kontaktpersonen ska få en kopia på mail med orderbekräftelse, offert och/eller faktura - skriv "1" om ja och skriv "0" om nej

8. Du kan nu importera filen

9. Om du använder exempelfilen kommer den automatiskt att ange och mappa de matchande kolumnerna. Annars mappar du kolumnerna i fältet genom att helt enkelt trycka på rubrikerna till det fältet

10. Om du vill ta bort ett fält trycker du på "X"

11. Klicka på "Importera"