Tillägg: Batch

Uppnå fullständig spårbarhet från upphandling av råvaror till produktion och försäljning. Baserat på ditt lager och utgångsdatum får du en översikt över vilka partier som ska vara nästa i raden för att lämna lagret.

Batchhantering är särskilt passande för företag som arbetar med mat, medicin eller andra produkter med ett kort utgångsdatum.

Batchhantering

Batchhantering är mycket effektiv när du säljer artiklar som har köpts med ett batchnummer eller om du producerar batchar själv.

Batchhantering ger fördelar som:

  • Kontroll av serienummer
  • Alternativ för att koppla batchkontroll till produktion, både på slutförda och delar av en färdig produkt
  • Batchspårning från inköpsorder
  • Batchspårning av kundorder
  • Anpassat förfallodatum/utgångsdatum till en vald batch

Baserat på dina varor och deras utgångsdatum får du en översikt över vilka som ska vara nästa i raden för att lämna lagret.

Uppnå fullständig spårbarhet

vilket gör det enkelt att hitta produkter från en viss batch om du behöver återkalla vissa produkter. Om du upplever problem med vissa produkter gör systemet det enkelt att identifiera leverantören av dessa varor.