Så uppdaterar du produktinformation via import

Med vår produktimport kan du uppdatera de produkter som redan är skapade i systemet. Det sparar tid om du måste uppdatera mycket. Nedan guidar vi dig att uppdatera redan befintliga produkter.

Vi rekommenderar att du börjar med att skapa en export av den produktdata som du redan har i vårt system. På så sätt har du en säkerhetskopia om något går fel med importen.

Om du behöver hjälp med att exportera produktdata, ta en titt på vår artikel här

Du kanske redan har en excel-fil med data om dina produkter, du kan använda den om du behöver.

Den måste innehålla produktnummer och de data som du behöver uppdatera. Vi rekommenderar att du använder vår exempelfil, eftersom den visar hur en korrekt inställningsimportfil kan se ut.

Exempelfilen kan laddas ner från Rackbeat. (Det beskrivs i guiden nedan).

Det är viktigt att när du använder din egen eller vår exempelfil, att formatet på filen du vill importera är av typen . CSV (CSV UTF-8 (kommaavgränsat))

Guide för att importera den valda filen:

 1. Välj "Lager" i det övre fältet
 2. Klicka på "Produkter" i menyn
 3. Klicka på "importera" i det övre högra hörnet
 4. Nu har du möjlighet att ladda ned en exempelfil – vilket vi rekommenderar för att säkerställa att du inkluderar rätt data i importen. 
  Det är viktigt att du sparar din fil som en .csv fil med utf-8-kodning innan du laddar ner.
 5. Du kan nu importera filen

Om du använder exempelfilen går den automatiskt in och mappar de matchande kolumnerna. Annars mappar du kolumnerna i fältet genom att helt enkelt dra rubrikerna till det fältet.

Om du vill ta bort ett fält trycker du på "X".

De data som ska importeras måste uppfylla följande kriterier:

 • Obligatorisk information är följande - produktnummer, produktgrupp, produktnamn, kostnads- och försäljningspris. (om du inte vill importera kostnad och / eller försäljningspris kan du helt enkelt ange 0 i cellen)
 • Produktnumret får inte överstiga 25 tecken, inklusive eventuella mellanrum.
 • Produktnamnet får inte överstiga 25 tecken, inklusive eventuella mellanrum.
 • Försäljnings- och självkostnadspriser måste vara exklusive moms.

Se förklaring av kolumnerna nedan: Obligatoriska fält är markerade med fetstil.

Spalt

Förklaring

Artikelnummer

Artikelnummer. Max 25 tecken.

Grupp

Artikelgrupp. Gruppnumret, inte namnet, måste anges i den här kolumnen.

Produktens namn

Produktens namn. Max 255 tecken.

Självkostnadspris

Varans självkostnadspris. Måste vara exklusive moms.

Försäljningspris

Artikelns försäljningspris. Måste vara exklusive moms.

Enhet

Produktenheter av föremålet. T.ex. st. Alla enheter du vill använda måste först skapas i systemet.

Antal enheter

Om du vet hur många enheter av en artikel du har i lager kan detta anges här. Den här kolumnen används endast när du skapar produkter. Om du sedan behöver få ditt lager reglerat måste detta ske via regler.

Beskrivning

Här kan du skriva en beskrivning av din vara.

Min. antal

Minsta antal för en vara anges här innan ombeställning.

Min. stlk för beställning

Minsta orderstorlek anges här. När ett köp görs måste beställningen vara minst detta nummer.

Streckkod

Om varan har en streckkod anger du den här.

Plats

Om varan har en primär plats anger du den här.

Variation

Om det finns en variation associerad med varan kan det anges här.

Vikt

Här kan du ange varans vikt.

Viktenhet

Här kan du ange viktenheten. T.ex. "kilo".

Bredd

Här kan du ange varans bredd.

Höjd

Här kan du ange varans höjd.

Djup

Här kan du ange varans djup.

Storlek

Här kan du ange varans enhetsstorlek. T.ex. "centimeter".

Leverantör nr.

Om du har en primär leverantör som du köper de specifika varorna från kan dess leverantörsnummer anges här.

Anpassade fält

Om du har skapat anpassade fält på varan/produkten kan dessa skapas här. Varje fält måste anges med fält-ID. Om ett fält har ID 1 måste kolumnen matchas med "fält 1" osv.